با ترافیک کشنده شهر چه باید کرد؟

میدن احمدآباد اصفهان

باز هم مهرماه از راه رسید و هم زمان با باز شدن مدرسه ها، خیابان ها  شهر با مصیبت ترافیک درگیر شدند. ده ها اتومبیل به عنوان سرویس مدرسه به خیابان می آیند و اتوبوس های خط واحد پر می شود از غوغا و ازدحام محصلین مدارس. آن قدر که اتوبوس های خط واحد در همان ایستگاه های اولیه لبریز شده و در دیگر ایستگاه ها لزومی نمی بینند حتی توقف کنند! چشم حسرت بار مسافران برجای مانده و دهان متعجب آنها که این یکی هم نیایستاد!

چه باید کرد؟ چرا فصل مدرسه برای ما این ویژگی ها را یافته است؟

  1. به نظر می آید فرهنگ مصرف  زدگی و ماشین زدگی ما هر روز چهره زشت و اثرات زیانبار خود را بیش از پیش نشان می دهد. یک جلوه بارز آن در میزان مصرف آب در کشورماست که دو تا پنج برابر استاندارد جهانی است و جلوه دیگر آن در تعداد زیاد اتومبیل های تک سرنشینی است که در خیابان ها تردد می کنند (حدود 40 درصد) جالب است که ما این فرهنگ ناصواب را با فرزندان خود نیز آموزش می دهیم. آن روزهایی که ما به مدرسه می رفتیم مسیر کوتاه یا طولانی خانه تا مدرسه را پیاده می پیمودیم. این مسیر و تجربیات آن جزئی از خاطره مدرسه محسوب می شد. اما امروز چه شده است؟ فرزندانمان تا دهانه درب مدرسه با اتومبیل می بریم! علاوه بر این که او را از یک پیاده روی ضروری صبحگاهی محروم می کنیم، این فرزند با شعر « باز آمد بوی ماه مدرسه / بوی بازی های راه مدرسه » چه ارتباطی می تواند برقرار کند؟ 
  2. شاید حدود یک دوم از سرنشینان اتوبوس های خط واحد در این فصل، محصلین مدارس هستند. محصلینی که مثلاً از سپاهان شهر به اصفهان می آیند تا به مدرسه بروند. آیا این حجم جابجایی ضروری است؟ آیا مدارس سپاهان شهر جوابگوی این محصلان نیست؟ مگر در سپاهان شهر دبیرستان خوب پیدا نمی شود؟ چرا باید خانواده و محصل هر روزه متحمل این هزینه سنگین مادی و معنوی گردند؟  (همین مسیر سپاهان شهر – آزادی اکنون 270 تومان است)
  3. آن چنان که معلوم است گران شدن بنزین باعث نشده است که تعداد زیادی از شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی روی آورند. می توان پنداشت شاید تعداد و کیفیت اتوبوس های خط واحد خصوصاً در ساعات اولیه صبح، جوابگوی مسافران نیست. خوب است مسئولین امر برای ساعات اولیه صبح اتوبوس های ویژه اختصاص دهند.
  4. باید دست به دعا بود و کمک کرد تا خط متروی شهر هر چه سریع تر افتتاح شود بلکه بتواند بخشی از ترافیک کشنده و نفس گیر شهر را کم کند.
/ 0 نظر / 51 بازدید