ماجرای حیوان آدم خوار در سال 1319 چه بود؟

«جانور آدم خوار

در حدود گردنة سمیرم

به طوری که از شهرضا خبر می‌دهند، در قریة «کرویه» سمیرم سفلی واقع در سی کیلومتری جنوبی شهرضا، در ساعت نصف شب روز 21/5/1319 جانور درنده‌ای در آن قریه پیدا شده و پسر ده ساله‌ای به نام براتعلی را ربوده و فرار کرده است. بامدادان رعایا از قضیه مطلع و دسته جمعی در اطراف قریه رفته و پس از جستجوی زیادی فقط قسمتی از لباس خون آلود طفل را می‌یابند که دور از آبادی افکنده شده بود. مأمورین مربوطه از این امر اطلاع یافته درصدد تحقیق چگونگی هستند. این جانور با وضعیتی که دارد موجبات توحش اهالی را فراهم آورده، دستورات لازم برای یافتن آن صادر و قضیه نیز به اصفهان گزارش شده و برای جلوگیری از تلفات بیشتر ،مأمورین مربوطه مشغول اقدام می‌باشند.» روزنامة عرفان ،ش1770، 29 مرداد 1319

«شهرکرد

پاره کردن شکم چند طفل ـ چگونگی جانور ناپیداست

به قراری که از شهرکرد گزارش می‌دهند در چند شب پیش در قریة«‌ دانان» حیوانی وارد شده و با زبردستیِ فوق‌العاده طفل 12 ساله‌ای را ربوده و او را به خارج  دهستان برده وشکم طفل را پاره کرده  و گوشت بدن او را خورده و فرار کرده است. به محض وصول خبر از طرف مقامات مربوطه موضوع بررسی شده و پس از کشف، دستور دفن باقی ماندة لاشة طفل را می‌دهند.

یک شب پس از وقوع این قضیه در قریة‌ « شمس آباد » این جانور آدم خوار وارد می‌شود و به طفل 14 ساله‌ای دست یافته و اورا از جامة‌ خواب بیرون آورده، می‌رباید‌. کسان طفل از خواب بیدار و بنای داد و فریاد را می‌گذارند. این حیوان به شنیدن داد و فریاد و نزدیکی کسان طفل، بچه را رها کرده و به منزل دیگری در همین قریه می‌رود  و بچة 9 ساله ای را مجدداً می‌رباید. در نتیجة‌ این عمل معلوم می‌شود که این حیوان عجیب هول و هراسی از داد و فریاد و تعاقب دیگران نداشته  و به سر صبر در پی شکار خود بوده،بچه 9 ساله را به پشت آبادی می‌برد و شکم او را پاره می‌کند و قسمتی از گوشت او را می‌خورد. از طرف مأمورین مربوطه دربارة‌ این طفل نیز تحقیقات شده،  و دستور دفن بقایای جسد طفل را می‌دهند

هنوز به هیچ وجه نتوانسته‌اند تشخیص دهند که این دد آدم خوار چه حیوانی بوده و اندام او به چه شکل است. و به طوری که از دهستان‌های دیگر شهرکرد خبر رسیده این حیوان اسباب زحمت و وحشت اهالی را فراهم ساخته،ولی تا حال به غیر از این سه قسمت که نوشته شد، دستبرد و تلفاتی مشاهده نشده است‌. مأمورین در صدد دستگیری و یافتن این حیوان آدم خوار بر آمده و قضیه هم از طرف بخشداری چهارمحال به اصفهان گزارش شده  دستورات کافی برای یافتن حیوان صادر گردیده و درصدد پیدا کردن آن می‌ باشند‌».روزنامة عرفان،سال شانزدهم،ش1770، 29 مرداد 1319.

«جانور آدم خوار

در پیرو خبری که راجع به پیدایش جانور آدم خوار در شهر کرد و سمیرم شهرضا داده بودیم، اینک به قراری که اطلاع رسیده است، این جانور در حدود «ورزنه» نیز پیدا شده و چند شب پیش طفل 12 ساله‌ای را ربوده، کسان طفل جانور را تعقیب کرده و درنتیجه جانور طفل را رها کرده و فرار میکند.  ولی این دد آدمخوارشب را راحت ننشسته،و به خانة‌دیگری رفته و طفل 9 ساله‌ای را می‌ رباید و می برد‌. نیم تنة آنرا  می‌ خورد و می‌رود. از جستجو بامدادان بقیة‌ جسد طفل را کسان او می‌یابند. گزارش موضوع به بخشداری کوهپایه رسیده ودرصدد تعقیب حیوان بر آمده‌اند.» روزنامة عرفان،ش1773، 4 شهریور 1319.

«دد آدم خوار

از لردجان چهار محال گزارش رسیده است که چند روز است حیوانی پیدا شده که شب‌ها در خواب کودکان را تا 18 سالگی می‌رباید وتا کنون هفت یا هشت تن از دهات مراوان، سیمی، دهنو،ارمند،  لردجان و غیره غافلگیر و معدوم یا مجروح نموده است‌. تا کنون تشخیص داده نشده که چه نوع جانوری می‌باشد  که به غیر از آدم به حیوان دیگری صدمه نمی‌رساند‌. از طرف بخشداری نیز به کدخدایان دستور داده شده که شب‌ها از دد مزبور جلوگیری نمایند.از طرف ادارة‌ فرمانداری به مقامات مربوطه برای دفع دد آدم خوار دستورات لازم صادر گردیده است.» روزنامة عرفان، ش1781، 26 شهریور 1319.

 

/ 4 نظر / 282 بازدید
پنجره ای رو به تاریخ

سلام با وبلاگتان از طریق ماهروز آشنا شدم. مطالب بسیار جذاب و جالبی برای آن انتخاب نمودید که نشان از حسن سلیقه شماست. عید غدیر را به شما تبریک می گویم. امیدوارم همواره در تمام عرصه های زندگی و فضای مجازی موفق و پیروز باشید.

پنجره ای رو به تاریخ

سلام با وبلاگتان از طریق ماهروز آشنا شدم. مطالب بسیار جذاب و جالبی برای آن انتخاب نمودید که نشان از حسن سلیقه شماست. عید غدیر را به شما تبریک می گویم. امیدوارم همواره در تمام عرصه های زندگی و فضای مجازی موفق و پیروز باشید.

مبینا

اگه می شه مطالب بیشتری بزارید

hajee141

سلام این حیوان درنده ادم خوار درسال 1318تا1320 در استان ایلام شهرستان ابدانان ودهلران ودره شهر واندیمشک ولرستان بیش از 1000 انسان بلاخص بچه را می خورد ودر اخر درسال 1320 کشته می شود این حیوان بشکل ببر یا شیر بوده است وفقط گوشت انسان می خورده است وجدیدا کتابش به اسم گرگ ادم خوار با مستندات چاپ شده است // طوری که پدرم برایم تعریف کرد این حیوان بوی خیلی بدی داشته است وشکل او تقریبا زرد رنگ ویال وپستان داشته است وا با هیبتی که داشته هیچ سگی به او پارس نمی کرده است و فقط ادم خوار بوده و بیش از 200 نفر بچه زخمی که الان 70 ساله هستند از چنگ این گرگ ادم خوار نجات پیدا می کنند //لطفا به کتاب گرگ ادن خوار که واقعا هیجان اور است مراجعه شود