بریانی ها و کله پزی های اصفهان در سال 1346

 

در سال 1346 شهرداری اصفهان برای مسافران نوروزی یک «راهنما» منتشر کرد که در آن اطلاعات جالبی راجع به شهر ارائه شده است. پیشتر به هتل های اصفهان در آن زمان اشاره کردیم و در این صفحه چهار بریانی، چهار کله پزی و سه کافه قنادی معروف شهر را که در آن زمان شهرتی به هم زده و شایسته آن گردیده بودند که در راهنمای شهر وارد شوند درج می گردد. صاحب قلم درست نمی داند که از این مغازه ، کدام هنوز برقرار و کدام دیگر به فراموشی سپرده شده اند.

نکته جالب محل استقرار این مغازه هاست . کافه قنادی ها همه در چهارباغ بودند و بریانی ها و کله پزی ها در خیابان های شاپور (بهشتی وکاشانی) و نیز در خیابان شاه (طالقانی) یا اول خیابان انوشیروان (امام خمینی) قرار داشتند. این استقرار به ما می گوید این خیابان ها بر خلاف امروز محل های پرترددی برای مسافران و گردشگران بوده است.

/ 0 نظر / 161 بازدید