نوروزانه

 

اندر دل من مها دل‌افروز تویی

 


یاران هستند و لیک دلسوز تویی

 


شادند جهانیان به نوروز و به عید

 

 

عید من و نوروز من امروز تویی

/ 1 نظر / 71 بازدید
دوست

بانوی بهار جامه گسترد بر جوی و کنار خانه گسترد بر روی زمین دانه پاشید بر دامن برگ جامه گسترد آری چه بهار و رستخیزی دستی که چنین میانه گسترد نوروزتان پیروز استاد