# خیابان_کشی

تغییر نام میدان ها و خیابان ها (یک سند از کتاب)

خیابان ها خیابان شاه ــ  خیابان آیت الله طالقانی خیابان شاهپورــ‌ خیابان دکتر حسین فاطمی خیابان رضا پهلوی ــ خیابان ولیعصر خیابان شهناز ــ‌ خیابان آیت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2600 بازدید