# جمشید_مظاهری

تاریخچه شکل گیری انجمن آثار ملی در اصفهان و نامه میرزا حسن جابری انصاری بدان...

روزنامه چهلستون به مدیریت محمد صدرهاشمی، که خط مشیی فرهنگی داشت، در ادامه چاپ خبر این جلسه با خوشحالی نوشت: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 138 بازدید