165 سال پیش شهاب سنگی اطراف اصفهان افتاد

متن روزنامه

دیگر نوشته بودند که در این ایام دو مرتبه آثار رعد و صاعقه در اصفهان ظاهر شده به این طور که یک شب بدون این که ابری ظاهر باشد، روشنی تابید که تمام شهر روشن و منور گردید، ولی زیاده بر این چیزی معلوم نشد. بعد از دو سه روز، طرف های عصر صدای مهیبی مثل آواز توپ در آسمان ظاهر شد . بعد از آن روشنی مثل شعله آتش بزرگ که بسیاری از اهل شهر دیدند ، عیان گردید .

فردای آن روز رعایای سدهی به شهر آمده و حکایت نمودند که این روشنی سه پارچه شده ، دو پارچه آن به زمین فرو رفت که از آب نیز گذشته، اثری از آنها ظاهر نیست و یک پارچه آن به قدر دو ذرع به زمین فرو رفته بود، بعد از آن که بیرون آوردند، پارچه سنگی به وزن دو من شاه ، که چهار من تبریز باشد، بود. نصف آن را به جهت تماشا، مصحوب چاپار به دربار همایون فرستادند که به نظر اولیای دولت علیه برسد.

(روزنامه وقایع اتفاقیه ، ذی قعده 1272)

/ 2 نظر / 66 بازدید
نیلوفر

آنچه سرنوشت ما را مشخص مي كند، شرايط زندگي نيست، بلكه تصميم هاي ما است.((آنتوني رابينز))

کشاورز

ارتباط بین مطلب و عکس رو متوجه نمیشم.