قبر صائب را اجاره ندهید!!

ماجرا در روزنامه چهلستون که به مدیریت شخصی فرهنگ دوست یعنی محمدصدرهاشمی اداره می شد به صورت گله گزاری انعکاس یافت. مدتی بعد عباس بهشتیان، که از اصفهان دوستان ناشناخته و بسیار موثر بود، نامه ای به روزنامه چهلستون نوشته و زشتی پنهان بودن قبر صائب را متذکر شده و از اداره اوقاف می خواهد این باغ را به اجاره ندهد. او در پایان نامه از استاندار وقت اصفهان می خواهد قبر صائب و نیز قبر کمال اسماعیل بازسازی شوند. اینک قسمتی از نامه ایشان:

جناب آقای صدرهاشمی مدیر محترم روزنامه چهلستون

در شماره 28 آن روزنامه شرحی راجع به مقبره صایب جزو اخبار شهری بوده که اشخاص معزز رفته و نتوانسته اند مقبره صایب را زیارت کنند. در بدو نامه معترض هستم چرا اسم خیابان را که سه سال قبل انجمن شهر خیابان صایب نام گذارده، شما باز هم صفا نوشته اید. اینجا خیابان صائب  است و کاشی آن هم نصب شده.

بعداً هم آقای صدرهاشمی بدانید اینها از معروفین بوده اند و هزارها نفر دیگر از داخل و خارج رفته اند  و نتوانسته اند تربت شریف صائب را زیارت کنند. در این موقع که از یک طرف آرامگاه حکیم بزرگوار بوعلی سینا رو به اتمام است و دانشمندان و بزرگان از نقاط جهان به کشور ما می آیند باید وضعیت آرامگاه آرامگاه عارف شهیر قرن 11 ما بدین وضع شرم آور باشد؟ چرا شما ننوشته اید که تقصیر از کیست؟ این تقصیر فقط و فقط متوجه اداره اوقاف است که  برای چهار شاهی درآمد باغ ملکی متاعی بزرگوار را به هر کس رسیده با فرمول مزایده اجاره داده و برای چند صد تومان عایدی که صرف توسعه میز و صندلی و تشریفات اداری می شود آبروی یک شهرتاریخی در انظار خودی و بیگانه ریخته ... اداره اوقاف باید بداند این باغ تکیه، تربت شریف درّ گرانمایه عالم ادب و ملکی و خانه صایب بوده . اینجا بدین وضع نخواهد ماند . اینجا باید جایگاه علم و ادب و فضل شود. اینجا باید سالن اجتماع شعرا و عرفا گردد . اینجا مدفن و آرامگاه یکی از مفاخر  ملی، میرزا محمدعلی صائب ملک الشعرای عصر صفوی است که می فرماید:

محو کی از صفحه دلها شود آثار من     من همان ذوقم که می پایند از گفتار من

اینجا باید حل زیارت و سیاحت جهانگردان و علاقه مندان به علم و ادب گردد .  اینجا خاکش سرمه چشم اهل معرفت و ادب است. اینجا بنگاه میوه فروشی و اجاره داری نیست. عباس بهشتیان

روزنامه چهلستون،  اردیبهشت 1331

خدا را سپاس که با بازسازی مقبره و نیز ایجاد کتابخانه صائب توسط اداره ارشاد اصفهان قسمتی از آرزوی عباس بهشتیان به وقوع پیوست

/ 0 نظر / 45 بازدید