داستان خیابان آمادگاه

اما رفت و آمد از دروازه دولت به سمت گذرهای شرقی از دو راه امکان داشت. اول از خیابان کمال اسماعیل و دوم از راه خیابان سپه. مسلم است در زمانی که نقطه ثقل تجاری و اداری شهر دروازه دولت بود و میدان نقش جهان نیز در حال رونق گرفتن و شکوفایی،  بار ترافیکی خیابان سپه به شدت زیاد شده بود. خیابانی که شاید به دلیل دهانه میدان نقش جهان ناچار شده بودند عرض آن را کم بگیرند.

به هر حال شهرداران و مدیران شهری به فکر افتادند خیابانی موازی سپه بسازند تا اندکی از بار را بر دوش بگیرد. آنها تصمیم افتادند که کوچه فتحیه را، که از جوار مدرسه چهارباغ می گذشت، تعریض کرده و امتداد دهند تا به خیابان هاتف برسد. بقیه داستان را از زبان عده ای از مردم کوی محمدآباد، بشنویم. (نمی دانم چرا به حوالی خیابان آمادگاه کوی محمدآباد می گفته اند و این اسم از کی مرسوم شده است و آیا هنوز هم برقرار است؟)  مردم این کوی در ابتدای سال 1326 طی نامه ای به ابوالقاسم امینی استاندار وقت خواسته بودند که پرژه نیمه تمام خیابان آمادگاه تمام شده و این خیابان تکمیل گردد. شاید این نامه که در روزنامه نقش جهان انتشار یافت تلنگری به ذهن مدیران شهر زد که متوجه شوند با ساخت این خیابان مشکل ترافیک خیابان سپه نیز کاهش خواهد یافت و بنابر این دستور ساخت این خیابان داده شد. خیابان ساخته شد و نام «شاه عباس دوم» را گرفت. اما چون امتداد آن یعنی خیابان فلسطین فعلی سالها آسفالت نشده بود موسوم به «شاه عباس خاکی» گردید. بی گمان ساخته شدن هتل عباسی کنونی و مجموعه تجاری فرهنگی روبروی آن، کتابخانه فرهنگ و سپس بیمه ایران در نبش این خیابان، در رونق این خیابان تأثیر به سزایی داشت. به هر حال ما در اینجا قصد داریم در طی دو نامه و یک خبر آغاز به کار این خیابان را که در سال 1326 اتفاق افتاد نشان دهیم:

نامه ساکنین کوی محمد آباد به استاندار وقت اصفهان:

جناب آقای امینی ـ استاندار استان دهم

اینجانبان امضا کنندگان زیر که ساکنین کوی محمدآباد هستیم از جنابعالی استدعا داریم نسبت به آبادی این قسمت که در حقیقت وسط شهر واقع شده بذل توجهی نمایند. به منظور استحضار خاطر مبارک خلاصه ای از تاریخچه دو خیابان محمدآباد و استانداری به عرض برسانیم:

در چند سال پیش شهرداری اصفهان به دستور وزارت کشور به ایجاد خیابانی جنب مدرسه چهارباغ مصمم و دستور آن راصادر و به ساکنین مجاور آن،  نقشه آنرا پیشنهاد و ساکنین مجاور این امتداد هم با طیب خاطر و نهایت اشتیاق دستور شهرداری را عمل و دیوارهای مجاور خیابان را طبق دستور شهرداری ساختمان نمودند.

متأسفانه از چند سال پیش تا این تاریخ شهرداری اقدام موثری در تسطیح و اصلاح این خیابان معمول نداشته و اگر هم زمانی شهردار وقت مصمم به تعقیب توضیح شده به علت نبودن بودجه منصرف شده است. اکنون که اطلاع حاصل شده که اعتباری جهت اصلاح معابر شهر اصفهان از طرف وزارت کشور به تصویب رسیده استدعا داریم از نظر تأمین عبور و مرور و امنیت و آبادانی این محله مقرر فرمایید خیابان محمدآباد که از هر حیث حائز اهمیت و مجاور مدرسه چهارباغ واقع و امتداد عمود بر خیابان چهارباغ کشیده شده، تسطیح  گردد. بدین ترتیب علاوه بر آن که از کثرت رفت و آمد خیابان سپه کاسته می شود، این خیابان اقصر فاصله بین خیابان چهارباغ و خیابان هاتف شده و وسایل رفاه عمومی و آبادی این محل فراهم می گردد. با تقدیم احترامات در خاتمه خیابان استانداری نیز مورد تقاضا است. به امضای عده ای از سکنه.

روزنامه نقش جهان، شماره660، 9 فروردین 1326

پاسخ استاندار به درخواست ساکنین : آقایان ساکنین کوی محمدآباد

«در جواب دادخواست مورخ 9/1/26 راجع به احداث خیابان مدرسه چهارباغ اشعار می دارد که در این خصوص دستور اقدام به شهرداری صادر ودر هفته آینده نظر آقایان تأمین خواهد شد. استاندار استان دهم ـ ابوالقاسم امینی» روزنامه نقش جهان شماره 662، 15 فروردین 1326

خبر روزنامه نقش جهان: «چون ایاب و ذهاب ازخیابان سپه کم کم مشکلاتی ایجاد نموده است، آقای استاندار به اداره شهرداری دستور داده اند که هر چه زودتر شروع به تسطیح خیابان مدرسه چهارباغ نماید و از قرار معلوم اوایل هفته آینده شروع به تسطیح این خیابان خواهد شد

 روزنامه نقش جهان شماره 662، 15 فروردین 1326

/ 0 نظر / 234 بازدید