یک مجله برای اصفهان (برای فردا)

 

در شهر اصفهان، که گویا پایتخت فرهنگ و تمدن ایران نیز هست، مجله استخوان دار و حسابی نداریم. یک مجله «فرهنگ اصفهان» بود که یادش بخیر! اداره ارشاد منتشر می کرد ولی سال هاست تعطیل شده است. یک مجله «دریچه » منتشر می شود که زیاد منظم نیست و متعلق به بخش خصوصی است. مجله دیگر «برای فردا» است که اینک شماره چهارم آن منتشر شده است. سردبیر مجله آن را «پل ارتباطی نخبگان و جامعه» می داند و در یادداشت خود آورده است« از نگاه ما اصفهان نیازمند نشریه ای است که فارغ از هر گونه خبر زدگی ، به ریشه ها و علل هر پدیده از یک سو و بررسی پیامدهای آن از دیگر سو بپردازد. نشریه ای که بتواند فارغ از پرداختن به مصادیق، تفسیری از گذشته و حال اصفهان ارائه دهد و مشاوری امین برای نخبگان و مدیران شهر باشد» سردبیر تأکید دارد که «این نشریه از هیچ جریان سیاسی و یا ایدئولوژی فکری حمایت نمی کند » و دوباره بر این امر انگشت می گذارد که نشریه «اصفهان محور» است.

در این شماره از نشریه چند پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که اولی به بحث «هفته اصفهان» می پردازد. سپس پرونده تاریخ است که «صنعت نساجی اصفهان» را به شرح و نقد نشسته است و نیز موضوع «همسریابی در گذر از سنت ها» را نشان داده است.بخشی نیز به «ادبیات» و «هنر» اختصاص دارد. این جانب بنا به مطالعات خود در حوزه تاریخ نساجی ، در قسمت پرونده مربوطه با این نشریه همکاری داشته ام. مطلب قابل ذکر من مربوط به «تاریخ شفاهی زنان کارگر» در اصفهان است که با مصاحبه ای با یکی از این زنان به آن پرداخته ام. در پست های بعد به درج این مصاحبه خواهم پرداخت.

/ 0 نظر / 180 بازدید