عمارت روحوضی مسجد جمعه (2)

درباره عمارت روحوضی مسجد جمعه مطلبی یافته و در وبلاگ درج کردم بدین قرار که این عمارت در سال 1337 ش کوتاه شده است. اما همیشه از خود می پرسیدم این عمارت در حالت قبلی به چه کار می آمده است؟ معمار از بنیان آن چه قصدی داشته است؟ آیا فقط جنبه تزئینی داشت یا کارکرد دیگری نیز با خود داشت تا این که چندی پیش تصاویر اوژن فلاندن و پاسکال کوست را می نگریستم. این دو فرانسوی از دولت متبوع خود مأموریت گرفتند که به زمان محمدشاه قاجار به ایران آمده و راجع به معماری این کشور مطالعاتی انجام دهند. سفرنامه  ای بسیار دلکش نیز از اوژن فلاندن باقی ماند که توسط حسین نورصادقی ترجمه و انتشار یافت. از آنجا که در یک زمان بحرانی این دو به اصفهان می آیند (یعنی زمانی که محمدشاه برای سرکوبی یاغیان اصفهان به این شهر قشون کشی کرده بود) سفرنامه او واجد ارزش فراوانی است. از آن ارزشمندتر مجموعه طرح هایی است که آنها از آثار باستانی و ابنیه و اتلال ایران می کشند. این مجموعه تصاویر و طرح ها در پنج جلد بزرگ پیش از انقلاب تحت عنوان Voyage en perse انتشار یافت و در این اواخر نیز گزیده ای از آن در قطعی کوچکتر انتشار یافت که گمان کنم نام آن «ایران در سفرنامه ها» باشد.

به هر حال تصویری که از مسجدجامع اصفهان توسط پاسکال کست و فلاندن کشیده شده این عمارت روحوضی را نشان می دهد که عده ای بر روی آن نشسته و گویا مشغول نماز هستند یا این که نمازخود را به پایان رسانیده اند. آیا آنجا جایگاه مخصوصی بوده که افراد خاصی می توانستند از آن استفاده نمایند؟

/ 0 نظر / 23 بازدید