تصویری از یک عمارت خراب شده صفوی

عمارت گلدسته که اهل قلم صفویه در او می نشستند ، حالا خراب شده است.

این جمله ای است از ظل السلطان که در زیر این تصویر نوشته است. بی گمان اگر این تصویر نبود ما هیچ از این عمارت نداشتیم. آن را در یکی از کتاب های تصویری یافتم. این عمارت که به مانند سرای اهل قلم صفوی بوده است در کجا قرار داشته است؟  آیا این عمارت گلدسته با خیابان باغ گلدسته ارتباطی داشته است؟ درست نمی دانم. اما ما تا کنون می خواندیم که شعرای صفوی معمولاً در قهوه خانه ها جمع شده و شعرهای خود را می خواندند و می شنیدند، حالا معلوم می شود که مکان هایی مثل سرای اهل قلم نیز داشته اند.

نکته دیگر آن که این عمارت با این وضعیت از نظر ظل السلطان خراب محسوب می گردیده است. در حالی که در تصویر معلوم است که چهارچوب ساختمان سالم است و فقط یک مرمت ساده نیاز داشت. شاید به همین اندیشه ظل السلطان عمارت هایی مانند آیینه خانه، عمارت صدری، تالار طویله و ده ها عمارت صفوی دیگر را با خاک یکسان کرد.

/ 0 نظر / 64 بازدید