عمارت روحوضی مسجد جمعه چه زمانی کوتاه شد؟

به موجب کدام قانون قدیمی روی حوض مسجد جمعه را خراب می کنند؟

دیروز غفلتاً برای گردش به مسجدجمعه رفتم . دیدم عده ای کارگر به جان ساختمان وسط مسجد افتاده خراب می کنند . از یکی پرسیدم «چرا خراب می کنند؟» گفت: «معارفی گفتند این بنا را مسیو گدار نپسندیده و برای عکس گرفتن خوب نیست. گفتند بردارند» گفتم پس چرا باستان شناسی جلوگیری نمی کند یا پیش از این حرفی نبود؟ گفت : «نمی دانم آقای مدیر با شهامت روزنامه مجاهد از عاملین این کار سوال کنید!» مگر بناهای قدیمی دون بعضی استثنا دارد که یکی خراب و یکی باقی باشد . یک روز دستور کندن کوه آتشگاه داده می شود روز دیگر جلوگیری می شود که تغییر بنا مخالف با قانون است. یک روز اعلام جرم می شود که فلان کس در عمارت قدیمی تصرفی کرده باید از این معمارباشی قدیمی که خود را همه کاره و بانی تأسیس آثار باستانی که هم معمار و هم مقاطعه کار وهم کاشی ساز و هم کاشی تراش است سوال کرد شما در کدام مدرسه درس این همه علوم خوانده اید؟ شما که فارسی را نمی توانید درست بنویسید و دستوراتی که داده اید همه غلط بوده، به چه قانون اجازه این کار را داده اید؟ آیا خراب کردن این بنای قدیمی تغییر شکل در بنا نیست؟ اگر بگویید باستان شناسی اجازه داده مگر دستور اشتباه آنان حکم منزل است ... من به نام فرد این جامعه به همه خوانندگان اعلام می کنم بروید ببینید پس از سیصد سال این بنا چه ضرورتی داشته برای خاطر فلان خارجی که می خواهد عکس بگیرد باید بنای زیبایی برداشته شود و از مصالح آن استفاده کرد؟ دولت مبلغ ها پول می دهد که این بناها حفظ شود آن وقت قسمتی از آن را خراب می کنند . آیا نباید اعلام جرم کرد؟ ... از جناب استاندار محترم تقاضا دارد که ادامه این کار را توقیف و مجوز خرابی آن را عرفا و شرعا بخواهند . هدایت الله بنده خدا – مسجد جمعه

روزنامه مجاهد   تیر 1337

/ 0 نظر / 51 بازدید