تاریخ پل های جدید اصفهان ( پل فلزی پل آذر ... )

همه آنچه شنیده یا خوانده ایم راجع به پل های تاریخی اصفهان است. سی و سه پل یا پل خواجو و ... اما پل های جدید اصفهان یعنی پل فلزی پل فردوسی و پل آذر و پل بزرگمهر نیز برای خود تاریخی دارند و مورخ محلی وظیفه دارد بدان ها بپردازد.

در چه شرایطی  نیاز به این پل ها احساس شد؟ چه شد که مردم احساس کردند پل های بیشتری باید بر روی زاینده رود ساخته شود. در سال 1327 که کلنگ اولین پل جدید یعنی پل فلزی زده شد نگاه مردم نسبت به این پل جدید چه بود؟ نگاه مراقبتی به پل های تاریخی و ممانعت از تخریب آنها تا چه حد افکار عمومی و مدیران شهری را وادار کرد که به ساخت پل های جدید اقدام نمایند. مطبوعات در این میان چه نقشی داشتند؟ ورود ماشین به عنوان یک میهمان تازه وارد تا چه حد همه را به فکر واداشت که باید پل های جدیدی ساخته شود؟

این ها سوالاتی است که سعی شده است در این مقاله به آن پاسخ داده شود. مقاله مذکور که تحت عنوان پل های اصفهان در عصر ماشین نوشته شده در مجله دانش نما به چاپ رسید.

برای دریافت مقاله به این لینک مراجعه کنید

http://rasekhoon.net/article/show/188936/%D9%BE%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86(1)/

/ 1 نظر / 69 بازدید
علی

خوبس خوبس خیلی خوبس