معرفی و نقد نخستین روزنامه اصفهان (روزنامه فرهنگ)

 

از زمان انتشار کاغذ اخبار یا دقیق تر بگویم روزنامه وقایع اتفاقیه می توان داده های زیادی در حوزه تاریخ اجتماعی از خلال صفحات و اخبار روزنامه ها به دست آورد. بی گمان روزنامه آیینه وفاداری نسبت به اوضاع و احوال جاری  زندگی درجریانی است که در آن انتشار می یابد. خوشبختانه به لحاظ روزنامه وضعیت اصفهان در میان شهرهای دیگر کشورمان مطلوب تر است چرا که از سال 1296 تا سال 1308 روزنامه فرهنگ اصفهان در این شهر انتشار می یافت. با این روزنامه در کتاب تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظل السلطان آشنا شدیم. مقاله نقد و معرفی روزنامه فرهنگ در مجله رسانه به چاپ رسید

برای دریافت فایل آن می توانید در اینجا کلیک کنید

 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/316533

/ 0 نظر / 62 بازدید