پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1394

تغییر نام میدان ها و خیابان ها (یک سند از کتاب)

خیابان ها خیابان شاه ــ  خیابان آیت الله طالقانی خیابان شاهپورــ‌ خیابان دکتر حسین فاطمی خیابان رضا پهلوی ــ خیابان ولیعصر خیابان شهناز ــ‌ خیابان آیت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2600 بازدید