گزارشی از مراسم استقبال از تیم فوتبال اصفهان در سال 1326

 استقبال از دسته فوتبال

در ساعت سه و نیم بعد از ظهر دیروز بر حسب دعوت قبلی آقای امینی استاندار و رئیس انجمن تربیت بدنی ، عده ای از  محترمین و روسای ادارات ، مدیران کارخانه ها و جراید دراستانداری حضور به هم رسانیدند و پس از پذیرایی به اتفاق آقای استاندار با چندین دستگاه اتومبیل به کوجان، که قبلاً برای محل پذیرایی تعیین شده بود، عزیمت کردند . در این موقع چندین دستگاه اتوبوس هم که از طرف کارخانه ها تهیه شده بود تا انوشیروان به پیشواز فوتبالیست ها رفتند و در ساعت 5 بعد از ظهر آقایان فوتبالیست ها در میان جمعیت انبوهی مرکب از ورزشکاران اصفهان به باغ کوجان ، که به آقای معتمدالدوله (یکی از فرزندان ظل السلطان) تعلق دارد، وارد شدند و آقای استاندار به استقبال آنها رفته گلدان نقره ای به آنها اعطا کردند. مراسم پذیرایی به عمل آمد و در این موقع هنرپیشگان تماشاخانه اصفهان تصنیفی را که برای تبریک فوتبالیست ها تهیه کرده بودند، به همراه ارکستر خوانده و بعداً کلیه مستقبلین به طرف شهر حرکت کردند.

کلیه اتومبیل ها و اتوبوس های حامل ورزشکاران و مستقبلین که تعدادشان بالغ بر چهل می شد، در حالی که قریب چهار هزار دوچرخه سوار  با ابراز احساسات شدید در طرفین اتومبیل ها حرکت می کردند از جلوی صفوف محصلین مدارس و اهالی شهر که در طرفین خیابان ها صف کشیده بودند، و پیوسته با صدای هورا و زنده باد ورزشکاران اصفهان، و سیله تشویق فوتبالیست ها را فراهم می نمودند، گذشته ، سپس در جلوی استانداری مجدداً استاندار از دسته فوتبال اصفهان تشویق به عمل آورده و جمعیت متفرق گردید.

روزنامه نقش جهان  فرودین 1326

/ 0 نظر / 67 بازدید