مالیات دوچرخه سواری در سال 1319

در  سال 1319 به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم در سال قبل(1318) ، قیمت اجناس خصوصاً کالاهای اولیه به شکل روز افزونی بالا می رفت تا این که شهرداری اصفهان تصمیم گفت در مهر این سال قیمت گوشت را در ماه های مختلف سال اعلام نماید بالاترین قیمت مربوط به ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت بود که هر سه کیلو 12 ریال اعلام گردید.   این خبر «بهای گوشت»بهای سلانه گوشت برای ماه های مختلف از سوی شهرداری اعلام شده است: شهریور، مهر و آبان : سه کیلو 6/9 ریال. آذر، دی و بهمن سه کیلو 2/11 برای ماه های اسفند و فروردین و اردیبهشت سه کیلو 12 ریال اعلام شده است. (روزنامه اخگر مهر 1319).  اگر ما متوسط قیمت گوشت را هر سه کیلو 10 ریال حساب کنیم،  شصت ریالی  که دوچرخه سوار اصفهانی می خواست بابت مالیات به اداره دارایی بپردازد ، معادل با 18 کیلو گوشت در آن روزها محسوب می شد. نمی  دانم چند درصداز دوچرخه سواران رفته و مالیات خود را پرداختند ، اما با شرطی که گذاشته بود، یعنی با پرداخت مالیات مذکور پلاک جدیدی برای دوچرخه نصب می شد، احتمالاً خیلی ها به این کار تن داده اند.

مالیات دوچرخه

«از طرف اداره دارایی یک آگهی منتشر شده مبنی بر این که چون مقرر گردیده از اول فروردین ماه 1319 از هر دوچرخه و سه چرخه غیر موتوری ، اعم از شخصی و کرایه ای، سالی شصت ریال بابت مالیات وصول شود، لازم است که دارندگان چرخ های نامبرده تا آخر اردیبهشت ماه آتی به اداره دارایی مراجعه کرده و با پرداخت سی ریال بابت قسط اول مالیات سال 1319 پلاک جدیدی برای دوچرخه یا سه چرخه خود تحصیل نمایند، و هم چنین تا آخر مهر ماه 1319 برای پرداخت قسط دوم مراجعه کنند، والا علاوه بر وصول دو برابر مالیات به عنوان جریمه چرخ های آنها نیز توقیف خواهد شد».

 روزنامه اخگر، 1517، 29 فروردین 1319.

/ 0 نظر / 28 بازدید