عکس های سفر آسیای میانه

بر سر دوراهی تاریخ قرن چهارم تا هشتم (بخارا و سمرقند)

ارگ شهر بخارا

معماری تیموری در نمای یک مدرسه در منطقه ریگستان

موزه امیر تیمور و تصویر او در شهر تاشکند

مسجد بی بی خانم (همسر تیمور) در شهر سمرقند

/ 2 نظر / 191 بازدید
کشاورز

چیزی که خیلی برای من جالب بود شکل اغراق شده همه چیزه وظرافتی که هم زمان حضور داره. چطور؟ معماری تیموری رو در ایران و مخصوصا خراسان هم داریم ولی با این پیکره بندی سنگین و ضخیم نداریم. عکس آخر مسجد بی بی خانم، ایوان عقبی را هم زمان در کنار گنبدی که جلوی آن قرار گرفته ببینید. ظرافت آن گنبد و تزئیناتش را بگذارید در کنار زمختی سنگین ایوان و مناره ها -هم در ایوان پشتی و هم در ایوان جلویی (در عکس). ببینید چطور جغرافیا میتونه به این شکل سبکها را در یک زمان در یک امپراتوری از هم متمایز کنه.

کشاورز

توضیح عکس اول رو متوجه نشدم. بر سر دوراهی تاریخ قرن چهارم تا هشتم (بخارا و سمرقند)؟؟؟!