معرفی کتاب دانشنامه داروسازی و داروخانه داری در اصفهان

هر گوشه از شهر تاریخ خودش را دارد. برای یک شخص غیر متخصص مثل من تاریخ پزشکی و داروسازی یک سان جلوه می کند، اما برای یک دکتر داروساز و علاقه مند به تاریخ و البته هنرمند مثل دکتر حسین یقینی این دو هر یک مقوله ای جداگانه هستند. پزشکی و داروسازی. به همین خاطر طی پنج سال تحقیق و مطالعه، سرانجام کتاب ارزشمند «دانشنامه داروسازی و داروخانه داری در اصفهان» را به چاپ رسانید. این کتاب عظیم پنج جلدی هر جلد آن به موضوعی تقریباً مستقل پرداخته است:

 

جلد اول: اطلاعات عمومی داروسازی

جلد دوم : دانشگاه و دانشکده داروسازی اصفهان

جلد سوم: داروخانه های اصفهان

جلد چهارم: داروخانه های اصفهان

جلد پنجم: داروخانه ها و موقعیت دانشکده داروسازی بعد از سال 1357

 

نکته مهم این که وقتی کاری «میدانی و پیمایشی» گردید، علی رغم این که شاید این طور به نظر نیاید، اما کار سخت تر می شود. بنده جلد اول کتاب «دانشنامه روزنامه نگاران استان اصفهان» را در موقعیت کتابخانه ای نگاشتم. زیاد سخت نبود. شما فقط با کتاب و اسناد مکتوب سر و کار دارید. اما جلد دوم همین کتاب دانشنامه روزنامه نگاران که کار میدانی و پیمایشی شده است و باید از تک تک صاحبان امتیاز و مدیران مسئول روزنامه ها بخواهم که عکس و زندگی نامه خود را برای من ارسال نمایند، اینجاست که کار سخت می شود. چرا که خیلی ها توجهی به شما نشان نمی دهند و اطلاعات لازم را در اختیار نمی گذارند. به هر دلیلی که خود دارند.

بخش عمده ای از کار دکتر حسین یقینی نیز «پیمایشی» بوده است. به تک تک داروخانه های استان اصفهان سر زده و عکس و اطلاعات از موسس و گردانندگان داروخانه گرفته است . معلوم است که بسیاری از موسسین از دنیا رفته اند و باید خانواده آنها را می یافت و اطلاعات را از آنها می گرفت و در اینجا صعوبت کار خودش را نشان می دهد.

درباره محتوای کتاب و حیطه های تحت پوشش آن ، دکتر یقینی در مقدمه جلد اول کتاب آورده است: «در این پژوهش، تفکر، شناخت و پیدایش داروسازی در استان اصفهان از چه هنگام آغاز گردیده، و تاسیس مرکز آموزش عالی داروسازی در اصفهان از دوران طب سنتی و شکل گیری دانشکده داروسازی در اصفهان از کدامین سال ها آغاز گردیده، بررسی می گردد. همچنین تغییر نام عطاری به عطاری فرنگی ، دوافروشی ، دواخانه  و داروخانه از کی و کجا شروع شده است را بیان می دارد. سرنوشت و زندگی نامه داروسازانی که به صورت داروساز مجاز یا تحصیل کرده دانشگاه های داخل و خارج بودند، بررسی شده، همراه با اسناد و عکس هایی از مستندات و اشخاص اثرگذار ارائه می گردد. بررسی زندگی و مشکلات داروسازان از سال های بسیار دور تا دوران قاجار و ورود طب و داروسازی نوین در کشور ، از جمله این مطالب است» (مقدمه جلد اول ، ص 40) بی گمان خلاء های بسیاری در این حوزه ها در تاریخ اصفهان وجود دارد. انتشار چنین کتاب هایی به پر شدن این گسست ها کمک می کند. شاید جای آن باشد که یک «دانشنامه پزشکی» نیز به همین طول و تفصیل درباره شهر اصفهان نگاشته شود.

 

نام کتاب : دانشنامه داروسازی و داروخانه داری در اصفهان

مولف: دکتر حسین یقینی

تعداد جلد 5 جلد

انتشارات کنکاش

قیمت دوره : سیصد هزار تومان

 

/ 0 نظر / 393 بازدید