سه عکس درباره مطلب آب و فاضلاب

نمی دانم چرا مقاله فاضلاب این قدر مورد استقبال قرار گرفته است. شاید یک دلیل آن که تا کنون کسی به سراغ این موضوع نرفته بود. اگر چه همه بر اهمیت آن در حیات شهری واقف هستند یک دلیل دیگر هم آن است که روی خصوصی ترین قسمت حیات اجتماعی انگشت گذاشته است! جایی که نه بوی جالبی دارد و نه منظره دلپذیری. به هر حال سه عکس در این باره یافته ام که یکی زمانی است که در خیابان چهارباغ مشغول گذاشتن لوله های بتنی اگو می باشند و دیگر هم دو عکس از پیت کش هایی است که آن قدر در دنیای قدیم مفید بودند و در دنیای جدید مورد ملامت و تنفر صاحبان قلم. شاید هنوز هم پیران خانواده این صحنه ها را به یاد بیاورند(توضیحات راجع به عکس ها ارجاع به مقاله موجود در همین وبلاگ)

/ 1 نظر / 167 بازدید
ف.حسن نژاد

پاینده باشی استاد