خیابان عباس آباد و بهبودستان همت (1330)

از این همه دوا فروش و پزشک غیر مجاز کدام یک را ممنوع کرده اید؟

کیست در این شهر که از وجود صدها مطب پزشکان و داروخانه دوا فروشان غیرمجاز مطلع نباشد . فقط اولیای امور بهداری صلاحشان نیست که بر وی بزرگوار خود بیاورند و آنها را تعقیب نمایند. در خیابان عباس آباد باغ بزرگی است و بالای سردر آن تابلویی نصب شده که روی آن نوشته است «بهبودستان همت» این محل را که نام آن حکایت از عدم و اطلاع و بی سوادی موسس آن می نماید، شخصی که چند سال در بیمارستان مرسلین انفرمیه ] پرستار [ بوده تأسیس و اداره می نماید . در شهر تاریخی اصفهان یک انفرمیه از ساده لوحی و بی اطلاعی مردم استفاده نموده و خود را به عنوان یک پزشک عالی مقام جا زده است. و تأسف در این است که حالا که دولت تا اندازه ای در صدد اصلاح کار پزشکی و دوافروشی می باشد، چرا اولیای بهداری غفلت ورزیده و از آقای سرالله خان همت، انفرمیه سابق بیمارستان مرسلین، که پایشان را تا کنون از دروازه اصفهان بیرون نگذارده، و معلوم نیست علم پزشکی را نزد چه کسی و کدام دانشکده فرا گرفته، روزانه لااقل ده بیست نفر را جراحی و مداوا می نماید، و در باغ بهبودستان بستری می کند، و از هر اتاقی هم چهل تا پنجاه تومان روزانه پول دریافت می کند، و کسی هم نیست جلوی این گردنه را بگیرد، البته تعقیب پزشک و دوافروشان غیر مجاز به این نیست که تابلوی او را برداند و یکی دو روز هم در مطب و یا دواخانه را ببندند، بلکه باید موضوع جدا مورد رسیدگی واقع شود .

 روزنامه چهلستون  آبان 1332.

 

/ 0 نظر / 116 بازدید