یک خبر دیگر از کتاب اصفهان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول

 

معمولا زنان در حاشیه یا سایه تاریخ ایران راه خود را پیموده اند اما تاریخ اجتماعی جایی است که این عناصر حضور پر رنگ تری دارند. به همین خاطر در کتاب مذکور اخبار زیادی درباره آنها خواهید یافت. اخباری که در هیچ جای دیگر قابل دسترس نیست. این خبر راجع به کلاهبرداری یکی از زنان اصفهانی است!

دزدی در پوشش خواستگاری!

زنی بوده که سال‌ها به یک نوع دزدی غیر معمولی اشتغال داشته و کلی از اموال مردم را بدان نهج برده و آن چنان بوده که با یک لباس فاخری که به زی یک نفر زن‌های اعیان بوده، با یک نفر خدمتکار به رسم خواستاری به خانة یکی از محترمین می‌‌رفته و با یک زبان شیرین و بیان دلنشینی از دختر صاحب‌خانه به اسم یکی از اعیان خواستاری می‌‌نموده. بیچاره صاحب خانه فریفتة حسن اخلاق او شده، همین که سرگرم پذیرایی می‌‌شده، بعضی از اسباب خانه و اثاثیه‌ها را برداشته، در زیر چادر خود مخفی می‌‌داشته. بعد از آن خداحافظی نموده، از آنجا به خانة دیگر می‌‌رفته. هر روزی را در یکی از محلات به خانة یک بیچاره‌ای رفته، بدین نیرنگ مبالغی از اسباب مردم را می‌‌برده.

ریاست نظمیه را از این واقعه مستحضر داشته‌‌اند. در مقام دستگیری او بر می‌‌آید تا چند روز قبل پلیس او را گرفته که به نظمیه ببرد. آن زن در وسط راه خود را از دست پلیس مستخلص نموده در نهر شمس‌‌‌آباد می‌‌اندازد. پلیس هم خود را در نهر انداخته او را می‌‌گیرد و به نظمیه آورده. پس از استنطاق به سرقت مبالغی از اموال مردم اقرار نموده، استرداد می‌‌شود و هنوز هم در نظمیه محبوس است.[2]


[2] - روزنامه زاینده رود، سال اول، ش 44، 22ذی‌حجه 1327.

/ 0 نظر / 98 بازدید