تغییر نام میدان ها و خیابان ها (یک سند از کتاب)

خیابان ها

خیابان شاه ــ  خیابان آیت الله طالقانی

خیابان شاهپورــ‌ خیابان دکتر حسین فاطمی

خیابان رضا پهلوی ــ خیابان ولیعصر

خیابان شهناز ــ‌ خیابان آیت الله شمس آبادی

خیابان ثریا ــ‌ خیابان شهید

خیابان پهلوی ــ‌خیابان مطهری

خیابان شاه عباس (ابتدا) ــ‌ خیابان آمادگاه

خیابان شاه عباس شرقی ــ خیابان شریف واقفی

خیابان شاه عباس (میانی)ــ‌ خیابان فلسطین

خیابان محمدرضا شاه ــ‌ خیابان مسجد سید

خیابان سپهبد زاهدی ــ‌ دکتر محمد مصدق

خیابان کورش ــ‌ خیابان نیکبخت

خیابان انوشیروان ــ خیابان امام  خمینی

خیابان فرح آباد  ــ خیابان ارتش

خیابان دستگرد ــ‌ خیابان کشاورز

امتداد خیابان فردوسی ــ‌خیابان شیخ صدوق

خیابان مردوایج ــ‌ خیابان شیخ کلینی

خیابان آذر ــ‌ خیابان ابوذر

 (اسناد بلدیه و شهرداری اصفهان، ج 2، صص 562 - 559)

/ 2 نظر / 1679 بازدید
اهوازی

اسم خیلی از خیابانها که ربطی به حکومت سابق نداشت بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور داشته چرا تغییر کردن؟

اهوازی

مثلا چرا خیابان شاه عباس باید به فلسطسن تغیر نام بده؟ فلسطین که سرزمین و کشوری جداست ولی شاه عباس کسی بوده که سالهادر راه آبادی اصفهان تلاش کرده...