گاراژهای مسافربری، قطعه ای از تاریخ ناگفته چهارباغ

نکته دیگر آن بود که حوادث و تصادفات زیادی به این واسطه در خیابان شلوغ چهارباغ حادث می شد که انگیزه نگارش این مقاله نیز تصادف یک اتوبوس تی بی تی با یک دوچرخه سوار 14 ساله بود.

چند دهه مطبوعات محلی از لزوم انتقال این گاراژها به خیابان دیگری نوشتند تا این که در زمانی که بر بنده معلوم نیست این گاراژها به خیابان مسجد سید یا محمدرضاشاه آن روز منتقل شدند. این وضع ادامه داشت تا حدود سال 1370 که ترمینال کاوه افتتاح شد و تمامی این تعاونی ها بدانجا رفتند. از این همه فقط مسافری بری مینی بوسی نجف آباد ـ اصفهان در ابتدای خیابان مسجد سید باقی مانده بود که آنهم در سال قبل به انتهای خیابان نواب صفوی ترمینال صمدیه رفت و خیابان مسجد سید به کلی از تعاونی های مزاحم پاک گردید. گفتنی است هنوز هم در خیابان مسجد سید مغازه هایی یافت می شوند که بر شیشه ها و ویترین آنها تابلو تهران ـ بندرعباس ـ شیراز ـ تبریز ـ کرمان و ... دیده می شود. این متن از روزنامه اصفهان مربوط به سال 1346ش است.

اینک متن روزنامه اصفهان

چرا این گاراژهای مزاحم وسط شهر را به خارج شهر انتقال نمی دهند؟

عرض سواره روهای چهارباغ برای کشیدن بار اتومبیل های سواری و اتوبوس های شهری از بس کفایت می کند با عبور و مرور اتوبوس های تورها ، سرباری هم بر آن افزوده شده ، چندین گاراژ مسافربری در این خیابان تاسیس کرده اند که همه روزه از صبح تا عصر و تا آخر شب مزاحم عابرین و متفرجین این خیابان می باشند. از این بدتر دو گاراژ دیگر در تنگ ترین خیابان ها و کوچه های مرکزی این شهر یکی به نام «تی بی تی» در کوچه ای تنگ از خیابان شیخ بهایی و دیگری به نام «ایران پیما» در خیابان تنگ و کم عرض شاه (طالقانی فعلی) تاسیس شده که واقعا ایجاد کمال ناراحتی را برای عابرین پیاده و سواره کرده اند . و همه روز مکرر موجب تعطیل عبور و مرور قسمتی از این دو خیابان می گردند. عصر ها و صبح ها بروید ببینید مقابل گاراژ های گیتی نورد و ترانسپورت و مهین نورد چه خبر است. چه ازدحامی است و چگونه راه عبور و مرور این قسمت از چهارباغ را قطع می کنند. همین پریروز بود که یکی از اتوبوس های لنگ دراز تی بی تی نوجوان 14 ساله را شهید کرد .

صاحبان حریص اینها می گویند به ما جا بدهید تا برویم جای دیگر! مگر روز اول شهربانی و یا استانداری آنها را دعوت کرد که بساط ستوه آور خود را در خیابان چهارباغ یا در کوچه های تنگ شیخ بهایی جای دهند؟

(اصفهان، سال 1346)

/ 0 نظر / 276 بازدید