اداره ای به نام بلدیه به چه کار خواهد آمد؟؟ نظرات مردم یک صد سال پیش

«نظافت شهری که در واقع جزء ادارة بلدیه است، ولی در مثل شهر اصفهان که املاکش رشوه خوار است و همه روزه رعایا برای بردن خاکروبه از شهر به دهات مجبورند  و بدین وسیله معبرهای ما مشتمل بر کثافات و نجاسات و عفونات ‌‌‌فوق‌العاده است، ایجاد ادارة مخصوص با اجزای بسیار و عملجات فراوان لازم و واجب است و تأسیس چنین اداره‌ای برای اهالی فوایدش بسیار و منافع ظاهری و باطنش ‌بی‌شمار که از حد تحریر خارج است :

بالجمله فایدة آن پیروی دین مبین و احکام حضرت سیدالمرسلین (ص) که رکن رکین اوامر آن پیغمبر (ص) پاک نهاد، امر نظافت و طهارت است...دیگر از فوایدش حفظ‌الصحت عمومی‌‌است، که مسلم و مبرهن است کثافت و عفونت مورث هزار گونه امراض مزمنه وموجب اختلاف حواس و قوای بشریه است... فایدة دیگر عجالتاً جمع کثیری مردمان بیکار ما، که وجود آنها از جزء نظام عالم باطل و عاطل مانده، و اغلب از شدت فقر و فاقه و تنگدستی به سؤال مجبور، و بعضی به کارهای رذل پست نامشروع مشغول هستند، دراین اداره دارای شغل و کار مرفه‌الحال خواهند شد... این اداره در ممالک خارجه اهمیت ‌‌‌فوق‌العاده دارد که اغلب مایحتاج اهالی بدین اداره مرجوع است. مثل روشنی چراغ‌خانه‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها و ممر آب در تمام عمارات و ضمانت امنیت اموال اهالی از سرقت و محافظت دکاکین و مغازه‌ها و غیره که با زحمات شاقه و اجزای متعدده این اداره تحمل می‌‌نماید....

ملاحظه نمایید عبور کالسکه و درشکه و گاری و مال سواری در معابر چه قدر اسباب عسرت و زحمت است و هر فردی از افراد اهالی در سال به چه اندازه به خسارت و کسر لباس از کثافت و ناهمواری کوچه‌ها دچار است و دستگاه کالسکه و درشکه و غیره چه مقدار کسر شکستن چرخ و ضایع شدن اسباب و علیل شدن اسب و از پا در آمدن مال‌های سواری  گرفتار مسلم است. اگر بزرگان در سال عشر مخارج تعمیرات درشکه و کالسکه و نعل‌بندی اسب وغیره و فقرا عشر تعمیرات در و دیوار خانه‌ها که از شدت گل و لای زمستان و گرد و خاک تابستان خراب و ضایع می‌‌شود به این اداره بدهند، یعنی خرج تسطیح و تنظیف معابر به طور صحیح نمایند، از تمام این صدمات و لطمات آسوده خواهند بود. که شوارع بزرگ وسیع تقسیم شود و برای عبور سواره و کالسکه و درشکه و گاری و حمولات،  وسط آن‌را خیابانی مسطح با سنگ ریزه و ریگ بسازند و روی آنرا با گل و آهک محکم نمایند و جنبین آنرا با جزئی ارتفاع برای عبور پیاده، از سنگ‌های قدری درشت‌تر، سنگ‌فرش نمایند. و هرچندین ذرع فاصله، چاهی برای دخول آب باران و برف حفر نمایند... کوچه‌های تنگ و باریک را به طرز مناسب، مسطح و با سنگ‌های ریزه، سنگ‌فرشی به فراخور وسعت، باز چاه‌ها به جهت آب بارش و برف که تقریباً مثل کنار خیابان خواهد شد. و عملجاتی به جهت جاروب و پاکیزه کردن و ازالة زبیله و کثافات به ترتیب مخصوص مقرر دارند و نیز به مناسبت لزوم در هر محلی چراغی برای روشنی نصب شود که در شب تار اهالی به هزار زحمت و آفت دچار نباشند.

برای سهولت امور، اسباب مخصوص و ماشین‌ها از فرنگستان به تهران وارد نموده‌‌اند که عمدة آنها اسباب تسطیح و کوبیدن زمینِ خیابان است. که با قوه‌ای از ذغال سنگ حرکت می‌‌نماید و نیز اسباب آب پاشی که با اسب حرکت می‌‌کند و اسباب‌های کوچک دستی که دارای دو ارّاده[1] است برای جاروب و اخذ کثافات از زمین، به توسط یک عمله حرکت می‌‌نماید و با کمال سهولت و آسانی به توسط این اسباب مقاصد مزبوره حاصل می‌‌شود و جلب این اسباب‌ها برای این اداره تدریجاً لازم خواهد شد.»

( روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، سال اول، ش 8، 11 محرم 1325.)


[1] - شاید منظور ارابه باشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید