حمایت از حیوانات (140 سال پیش)

حمل و نقل پارچه به کنار زاینده رود و دستور حکومت

معلوم است که در اصفهان دستگاه های چیت سازی و قلمکارسازی بسیار است و قصّاری* یکی از ملزومات چیت سازی است و برای حمل و نقل چیت به کنار رودخانة زنده رود واسطة نقلیه الاغ وقاطر است .

 اشخاصی که عامل این کارند یعنی حمل  و نقل چیت ها را بر عهده گرفته اند به ملاحظة اینکه با خرج قلیل مداخل کثیر کنند ، به خلاف شیوة مردمی و روش انسانیت پاره ای حیوانات لاغر و پیر را به قیمت ارزان خریده ، به زیر بار می کشیدند و چیت های داغ را که بخار از آنها متصاعــد می شود بر آن حیوانهای زبان بسته، مافوق طاقتشان بار کرده، بدست خـــر رانهـای بی مرحمت داده ، از بازار قیصریه و از سنگ بست پشت چهل ستون  از دروازة دولت واز خیابان چهارباغ رو به کنار رودخانة زنده رود می رانند و در اثنای راه جا به جا این زبان بسته های ناتوان گرسنه ، که از صبح تا شام در زیر بار بودند ، افتاده ، پاره ای طاقت برخاستن نداشتند و بعضی درهمان جایــی که می افتادنــد ، جـــان می دادند و خر رانهای بی مرحمت به ضرب چوب و زنجیر سعی می کردند که آنها را برداشته ، راه بیندازند . .. و ممکن نبود که عابرین سبیل را دل به حال آن بیچاره ها نسوزد ]   ظل السلطان چاره جویی را به کریم خان میرپنج واگذار کرد . او هم[  از خود چند دستگاه گاری یعنی ارابة بارکش راه انداخته ، به صلاح دید معتمد السلطان رکن الملک ، نایب الحکومة اصفهان ، مطلب را به تمام چیت سازها اعلان نموده ، قرار بر این شد که به اجرت قلیلی که مجرد کفایت خرج حیوانات و عملجات این گاری‌ها را بکند ، چیت های خود را به کنار زنده رود حمل و نقل نمایند و فی الواقع خرج کرایة حمل و نقل بسیار از اول آسان‌تر و این عمل مذموم هم از پیش نظرخلق رفع شد.

(روزنامه فرهنگ، ذیحجه 1303) برگرفته از کتاب تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظل السلطان، ص 24

 

 


* ـ قصار : کسی که جامه ها را شوید و سفید کند ( معین ، ج 2 )

/ 0 نظر / 95 بازدید