دوچرخه سواران شیرین کار اصفهانی در سال 1325

مطلب دیگر هم این که همه دوچرخه های شهر دارای پلاک شهربانی بوده و نیز تصدیق دوچرخه سواری به افراد داده می شود که لابد به همراه داشتن آن هم اجباری بوده است.

در سال های 1325 و 1326 به دلیل حرکت ها و اعتصابات کارگران ،  در اصفهان حکومت نظامی اعلام شده و محدودیت هایی برای زمان عبور و مرور معین گردید. اما فرماندار نظامی اصفهان که خود را همه کاره شهر می دانست در شهریور سال 1325 به مامورین خود دستور داد که از عبور دوچرخه سواران متخلف ممانعت به عمل آورند. چند روز بعد دوچرخه سواران اصفهانی  یک شیرین کاری از خود نشان داده، و یک راهپیمایی دوچرخه ای از سی و سه پل تا دروازه دولت راه انداختند. آنها که از فشار حکومت نظامی و سخت گیری های آن برای دوچرخه ها به تنگ آمده بودند شعار می دادند« زنگ داریم، چراغ داریم، نمره داریم، پول نداریم» البته فرماندار نظامی هم دستور به بازداشت آنها را صادر کرد که عده ای از آنها بازداشت شدند. اینک خبرهای این  واقع از روزنامه نقش جهان:

دوچرخه سواری شهری

از طرف استانداری به اداره شهربانی دستورات اکید برای بهبود وضع دوچرخه سواری شهر صادر شده که از حرکت در پیاده روها، و چرخ های بی چراغ و زنگ و سایر تخلفات دوچرخه سواران ممانعت جدی به عمل آید.

 روزنامه نقش جهان، شماره 680، 5 اردیبهشت 1325

 

یک اقدام مفید

چون دوچرخه سواران رعایت مقررات عبور و مرور را به هیچ وجه نکرده و مثلا سه نفر سوار بر یک دوچرخه شده و یا بدون چراغ از پیاده رو ها عبور می نمودند، از طرف فرمانداری نظامی به مأمورین مربوطه دستور داده شده است که متخلفین را تعقیب نموده و به فرمانداری نظامی تحویل دهند.

روزنامه نقش جهان شماره 533، 27 شهریور 1325

یک عمل غیر منتظره

شب جمعه عده زیادی  دوچرخه سوار با زنگوله و چراغ مرکبی از طرف پل چهارباغ به دروازه دولت حرکت کرده و با تکرار جملات «زنگ داریم، چراغ داریم، نمره داریم، پول نداریم» عابرین را متوجه خود می کردند و چون این عمل با نظم و آرامش شهر مغایرت داشت لذا از طرف مأمورین حکومت نظامی تحت تعقیب در آمده و بیشتر آنها جلب شدند.

روزنامه نقش جهان شماره 534، 30 شهریور 1325

/ 0 نظر / 51 بازدید