امان از موتور سواران (چهل سال پیش)

ترافیک میدان نقش جهان دهه پنجاه

از مشکلاتی که دوچرخه سواران در ترافیک شهری ایجاد کرده بودند در چندین پست سخن گفتیم. با کمال تأسف هر چه نقش و حجم دوچرخه در خیابان های شهر کم می شد، موتورسیکلت به جای آن می نشست و البته با قدرت و سرعتی که موتور سیکلت دارد، اعمال خطرناک و خطرسازی را که دوچرخه ها انجام می دادند، موتور سیکلت ها جانشین آنها گردیدند. اما این بار به شکلی خطرناک تر که موضوع مرگ و زندگی راکب موتور و پیاده ها نیز در میان بود. به طوری که در نیمه دوم دهه پنجاه شکایت از اعمال موتور سیکلت ها در روزنامه های اصفهان زیاد و زیادتر شد. این بخش از روزنامه راه نجات مربوط به سال 1356 را برای شما انتخاب کرده ام. برای یک مورخ اجتماعی جای تعجب است که چطور در طی این سی چهل سال فرهنگ استفاده از موتور سیکلت هنوز هم بهبود چشم گیری نیافته و هنوز بعضی موتور سواران همان اعمال را انجام می دهند که اخلاف آنها سی چهل سال پیش در خیابان ها انجام می دادند. گذشتن از چراغ قرمز و خلاف راندن در خیابان ها و بزرگراه ها بارزترین آنهاست.

اینک متن روزنامه

موتور سیکلت ها

در تصادفات رانندگی و مرگ و میرهای ناشیه از آن، آمارها نشان داده که تصادف موتور سیکلت سوارها بیش از هر سایر وسایل نقلیه بوده است. کمتر موتورسیکلت سواری را می‌توان سراغ گرفت که یک جای بدنش بر اثر تصادف موتور سیکلت عیب ندیده باشد. این مرکب تندرو و خطرناک زیر پای جوانان سبک سر، حالت آلت قتاله ای را دارد که در کف زنگی مست بگذارند و او بدون آن که بداند چه می‌کند، و جلویش چه خطراتی وجود دارد دسته گاز را تا ته می‌چرخاند و از سرعت سرسام آور لذت می‌برد که به ناگاه به جایی می‌خورد و کله معلق می‌زند. مسلم شده که موتور سیکلت یک وسیله نقلیه نامطمئن و بدون ایمنی است و نباید آن را به دست هر آدم بی مبالاتی داد که خود را قربانی کند یا دیگران را به دیار عدم بفرستند. و متأسفانه بسیاری از خانواده ها، روی محبت به فرزند، برای طفل خود در سنین خردی، این مرکب را می‌خرند و خیال می‌کنند درحق او محبت کرده اند، و از طرفی با آن که راندن موتور سیکلت برای اطفال و جوانان کم سن و سال تخلف است، مع الوصف چون این مرکب رامی توان از هر کوره راهی راند، تا مأمورین راهنمایی آن را نبینند، خیلی از جوانان بدون داشتن گواهینامه بر آن سوارند و سخت می‌تازند و حادثه می‌آفرینند.

(راه نجات، سال 1356)

/ 1 نظر / 198 بازدید

سلام مطالب خوب مفید بودند ای کاش اصفهانی های اصیل هم به گذشته شون نگاهی می انداختند