مقررات دفن اموات در سال 1312

 

تخت فولاد بزرگترین قبرستان شهر (تکیه واله)

در سال 1312 کم کم شهرداری اصفهان قوت می گرفت و می توانست در حوزه های گوناگون نظم و انضباطی برقرار نماید. برای اصناف ، حمامی ها و امور ساختمانی قوانینی وضع کرد و مدیریت شهر سر و سامانی گرفت. در این سال رئیس بلدیه اصفهان آقا وفا شاید اولین بار مقرراتی برای دفن اموات تهیه کرده و اعلام نمود. باید جواز میت برای مردگان صادر شده و این جواز را پزشک معالج صادر می کرد که باید به تصدیق کمیساریا یا همان کلانتری محل می رسید. این مقررات حاوی نکات جالبی است که خواندن آنها دور برای دریافت وضعیت اجتماعی آن روزگار بد نیست.

 

مقررات راجع به دفن

نظر به این که اهالی برای صدور جواز دفن در زحمت بودند، از طرف ادارة بلدیه برای سهولت و رفع شکایت اهالی، با موافقت دوایر صلاحیت‌دار، مقررات ذیل تعیین و اعلام گردیده است:

1ـ از این تاریخ آقایان اطبا برای هر یک نفر باید دو ورقة جواز دفن صادر و به اولیای میت تسلیم نمایند.

2ـ اولیای میت پس از دریافت اوراق جواز از طبیب معالج، فوراً به کمیساریای مربوطه مراجعه و اوراق مزبور را به تصدیق کمیساریا می‌‌رسانند.

3ـ یک نسخه از اوراق جواز برای ثبت واقعة فوت در دفاتر سجل احوال در کمیساریا مانده و نسخة دیگر به اولیای میت داده می‌‌شود.

غسال‌ها پس از ملاحظة جواز دفن، که به تصدیق کمیساریا رسیده باشد، به کفن و دفن میت مبادرت نموده و در آخر هر هفته کلیة جوازها را به صحیة بلدیه ارسال می‌‌دارند.

5ـ امواتی که طبیب معالج نداشته باشند، اولیای آن‌ها باید به وسیلة اطبای بلدی  یا یکی از اطبای ادارات محترم قشونی، یا نظمیه، جواز دفن صادر نمایند.

6ـ صدور جواز دفن امواتی که مسموم یا مقتول و یا فوت آن‌ها مورد سوء ظن باشد، از طرف آقایان اطبا ممنوع و اجازة دفن این قبیل متوفیات با پارکة محترم بدایت خواهد بود.

7ـ اشخاصی که در مریض‌خانه‌ها فوت می‌‌کنند، جواز دفن باید به امضای رئیس مریض‌خانه باشد.

جواز دفن مجانی است و آقایان اطبا برای صدور جواز به هیچ وجه حق مطالبة وجهی ندارند. رئیس بلدیة اصفهان ـ وفا.

روزنامه اخگر، سال پنجم،  اردیبهشت 1312.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید