کتاب دوم: تاریخ مشروطیت اصفهان

کتاب تاریخ مشروطیت اصفهان

تحولی بزرگی به نام انقلاب مشروطیت که بیش از یک صد سال پیش در کشورمان به وقوع پیوست در بعضی شهرهای کشورمان چندان انعکاسی در مجامع و کتابها نداشت. یک دلیل آن که منابع مهمی در این رابطه انتشار نیافته بود. به هر حال با مراجعه به روزنامه های انتشار یافته در اصفهان آن دوران از جمله روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان، روزنامه انجمن اصفهان، روزنامه فرج بعد از شدت، روزنامه الجناب، روزنامه جهاد اکبر و روزنامه زاینده رود موفق شدم در ابعاد گوناگون تحولات انقلاب مشروطیت در اصفهان را بازنویسی وبازسازی نمایم.

برجستگی این کتاب به این امر است که تنها تحولات در سطوح بالای سیاسی جامعه را ندیده انعکاس این تحولات در لایه های زیرین جامعه و بخش های دیگر را نیز نگریسته است. مثلا در یک فصل وقتی اصناف شهر برای بیان خواسته هایی به اطراف انجمن ولایتی می آمدند به درج و انعکاس این خواسته ها پرداخته  یا در فصلی جداگانه موضوع ناامنی راه ها و عوامل آن را در این دوره بررسی کرده و در فصلی دیگر اندیشه و عمل اقتصادی تجار و ثروتمندان شهر را در دوره مشروطه بیان نموده است. برپایی نظام نوین اداری تازه مانند تأسیس ادارات بلدیه، عدلیه ، نظمیه و ... از دیگر نکات این کتاب است

فصل آخر کتاب تصویری از آثارو ابنیه تاریخی اصفهان در دوره مشروطه و نگرش تازه ای که مردم نسبت به این گنجینه های خود پیدا کرده بودند را انعکاس داده است.

 

کتاب تاریخ مشروطیت اصفهان در 535 صفحه و توسط مرکز اصفهان شناسی(انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان) به چاپ رسید.

/ 0 نظر / 48 بازدید