کتاب شهرنگاری های عصر قاجار منتشر شد

قسمتی از پیشگفتار کتاب

آن چه نگارنده را به نوشتن این کتاب علاقمند کرد، سه چیز بود:

اول) تهیة فهرستی توصیفی از منابع شهرنگاری عصر قاجار، و فراهم آوری کتابی مرجع برای داوطلبان رشته تحصیلی تاریخ محلی.

دوم) کمک به دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی که قصد دارند مطالعات شهرشناسی خود را به عمق تاریخ برده و از دریچه‌های مختلف (‌جغرافیا، علوم اجتماعی، اقتصاد‌، مردم شناسی و...) پژوهش خود را غنا بخشند.

سوم) این فهرست توصیفی دست‌مایة آن دسته از مورخان دانشگاهی و غیردانشگاهی گردد که در حال تدوین و تألیف آثاری در زمینة تاریخ محلی شهر یا منطقه خویش می‌باشند. کتاب حاضر آنها را راهنمایی می‌کند که با مراجعه به چه آثاری می‌توانند پژوهش خویش را با تاریخ دویست سالة اخیر پیوند بزنند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در چند سال گذشته تعداد زیادی اثر مفید در این حوزه (سفرنامه، تاریخ محلی و اسناد)  انتشار یافته است؛ آثاری که شایسته بود در جایی معرفی شده  و ارزش آنها اطلاع‌رسانی گردد. در این کتاب نگارنده موفق شد حدود 260 اثر مربوط به تواریخ محلی و شهرنگاری‌های دوره قاجار را معرفی نماید.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار  ........................................................................... 7

مقدمه: چیستی واهمیت تواریخ محلی................................... 9

فصل اول: تاریخ نگاری محلی در عصر قاجار............................ 25

فصل دوم: سفرنامه‌های قاجاری؛ سبک دیگری از شهرنگاری 41                              

فصل سوم: معرفی آثار شهرنگاری‌های عصر قاجار ................ 59

ایالت عراق عجم ........................................................... 61

قم ................................................................................. 82

کاشان .......................................................................... 97

اصفهان ........................................................................... 106

ایالت فارس ..................................................................... 131

بوشهر ...................................................................... 154

ایالت خوزستان و خلیج فارس .......................................... 166

ایالت کرمان و بلوچستان ................................................. 201

سیستان ....................................................................... 237

ایالت کردستان و کرمانشاه ................................................ 247

ایالت آذربایجان ............................................................... 257

ایالات گیلان، مازندران و گرگان .............................................. 301

ایالت خراسان ...................................................................... 349

یزد ................................................................................. 390

تواریخ ایلی ...................................................................... 399

شهرنگاری‌های کشوری ................................................. 405

نتیجه ...................................................................... 455

جهت تهیه کتاب در اصفهان به کتابفروشی جهاد دانشگاهی و در تهران به کتابفروشی طهوری (خ انقلاب) مراجعه شود

قیمت 20000 تومان

/ 2 نظر / 31 بازدید
صفری

تبریک میگم جناب رجایی انتشار ثار جدید را. پس بالاخره دراومد این کتابها؟!!

احمدشعبانی

با تبریک و آرزوی توفیق برای آن دوست فاضل و ارجمند