کتاب خاطرات علی همامی منتشر شد

خاطرات علی همامی از مرداد 1344 تا بهمن 1346 در روزنامه اصفهان به چاپ می‌رسیدند و به دلیل اهمیت این خاطرات و این که نکات اجتماعی و ظرایف زیادی در آنها نهفته است، نیز به این خاطر که در اکثر صحنه‌ها و حوادثی که به نقل آنها پرداخته است، خود شاهد و ناظر آنها بوده، بنابر این بجا بود که خاطرات مذکور به صورت یک متن مستقل و به صورت کتاب در آمده و با توضیحات مصحح به جامعه علمی و مورخان عرضه گردد. 

از  آنجا که امروزه ارزش نوشته‌های غیر رسمی تاریخی (خاطرات، اسناد و مطبوعات) روز به روز در نظر اهل تحقیق بیشتر شده و اقبال به  این نوع آثار بیشتر می گردد، صاحب این قلم افتخار دارد عنوان نماید، هشت اثر این جانب تصحیح و ارائه این گونه آثار بوده است. از بازچاپ متن روزنامه‌های اصفهان در دوره‌های مختلف تاریخی گرفته تا تدوین و تصحیح خاطرات افراد و شخصیت‌های گوناگون مرتبط با این شهر؛ خاطرات علی جواهر کلام، محمود شریف همایون و اکنون خاطرات علی همامی.

زندگی نامه گوینده خاطرات

علی همامی تحصیلات خود را در مدرسه عالی انگلیسی‌ها، که بعدها دبیرستان ادب گردید، به پایان رساند. بعد از اتمام تحصیلات مدتی در شرکت قالی شرق، شرکتی انگلیسی ـ آمریکایی، در کاشان مشغول کار گردید. با وجود جوانی ریاست دفتر شرکت را در کاشان داشت. با شروع جنگ جهانی اول شرکت قالی شرق برچیده شد و علی به ناچار به اصفهان بازگشت و جذب دستگاه آلمانی‌ها گردید که به شدت مشغول جلب  و جذب افراد و جوانان شهر بودند. همکاری او از مترجمی به بخش نظامی هم رسید تا سال  1334ق که ارتش روس به اصفهان نزدیک شده و شبه نظامیان آلمانی به سمت جنوب گریختند. علی تا آباده همراه آنان بود و بعد استعفا داده به اصفهان بازگشت.

 بعد از مدتی به راهنمایی رئیس بیمارستان انگلیسی ها، دکتر کار، که پیشتر معلم همامی نیز بوده، به عنوان مترجم ژنرال سایکس به جرگه انگلیسی‌ها پیوست و در تاریخ 22 ذی‌حجه 1334 با این نظامیان به سمت شیراز رهسپار گردید. او سرانجام عضو نظامی نیروی پلیس جنوب یا به اختصار اسپیار گردید. این نیرو را  انگلیسی‌ها برای مقاصد خود با سرباز ایرانی ساخته بودند.

همامی با انگلیسی‌ها به شیراز رفت و در آنجا مدتی گرفتار نبردهای مسلحانه با عشایر بودند. بعد از پایان جنگ همامی هم چنان در اسپیار ماند و مأمور کرمان گردید. چندی بعد در 22 جمادی‌الثانی 1339 ستونی که همامی عضو آن بود، از کرمان راهی اصفهان شد و در بازارچه بلند استقرار یافت. چنین بود تا قشون پلیس جنوب بعد از شش سال فعالیت، از سوی دولت ایران پذیرفته نشده و سرانجام منحل اعلام گردید. در گرماگرم انحلال اسپیار، بنا به توصیه فرمانده، همامی راهی مسجدسلیمان شد تا در شرکت نفت ایران و انگلیس مشغول کار گردد. این بار هم با سمت مترجم و رابط شرکت با شیخ خزعل. محل سکونت همامی در اهواز تعیین شد و ارتباط او با شیخ خزعل، گوینده خاطرات را به توصیف حوادث مربوطه و نقش خزعل در خوزستان آن روزگار کشانیده است.

به نظر می‌‌‌آید وقتی کار علی همامی در شرکت نفت به پایان رسیده یا استعفا داده است، به استخدام بانک ملی در آمده و چنان که امینی در ابتدا آورد، وقتی شروع به نوشتن خاطرات کرد، او بازنشسته از این سازمان بوده است. مطابق خبری او رئیس اداره اطلاعات بانک ملی در تهران بود (خلیلیان، 1385،ص 154) علی همامی سرانجام در صفر 1405  مطابق با آبان 1363 درگذشت.

نام کتاب: خاطرات علی همامی

نویسنده: علی همامی

تصحیح: عبدالمهدی رجائی

ناشر: مجمع ذخایر اسلامی (1394)

تعداد صفحات 160 

قیمت 12000 تومان

محل فروش در اصفهان کتابفروشی فرهنگسرا و وحدت (پاساژ چهارباغ)

/ 0 نظر / 92 بازدید