خودکشی بر سر قبر علامه مجلسی

در اصفهان ضعیفه‌ای با شوهرش نزاع کرده بوده، به مسجد جامع رفته، در سر قبر مرحوم ملا محمد باقر ]مجلسی [ تریاک خورده و خود را کشته بود. شوهرش که این فقره را شنیده، سراسیمه به مسجد آمده، زن خود را به آن حالت متوفی یافت. او هم فی الفور تریاک زیاد خورده و در روی جنازة همان ضعیفه مرده بود. (وقایع اتفاقیه، شعبان 1267)

***

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم در هیچ یک از متون تاریخی ما به اندازه «مطبوعات» از زندگی اجتماعی سخن نرفته است. اخبار اجتماعی برای حکومت ها بی خطر بوده است. به همین جهت از همان زمان تاسیس روزنامه در ایران ، این نوع اخبار بدون سانسور و ترس در روزنامه ها درج می شد. بنابر این یک پژوهشگر عرصه « تاریخ اجتماعی» ناچار است که به این منابع بکر و غنی سر بزند و از دل آنها داده هایش را  بیرون بکشد . به همین خاطر اینجانب در حال تهیه و تدوین کتاب «اخبار اصفهان در مطبوعات عصر قاجار» هستم. این کتاب محققین تاریخ محلی اصفهان را از مراجعه به اصل روزنامه ها بی نیاز می کند.

 به عنوان نمونه خبری را در صدر این مطلب آوردم. مربوط به 170 سال پیش. این خبر درباب نزاع های خانوادگی است و فقدان «کنترل خشم» که همیشه با بشر بوده است. دو نکته خیلی جالب است: اول خودکشی با خوردن تریاک که البته در قدیم تقریباً شایع ترین نحوه خودکشی خصوصا در میان زنان بوده است و دوم این که آن زن سر قبر علامه مجلسی را برای این کار در نظر گرفته بود. بی گمان آن زن از این که کارش در نظر خداوند اشتباه است کاملاً آگاه بوده است، و انتخاب آن محل برای آن بوده است که کمی نگاه خداوند و نگاه مردم را نسبت به کار خویش نرم تر نماید. نکته سوم هم «وفاداری» شوهر زن است که همان جا خودش را نیز کشت و در پی همسر روانه شد.

/ 0 نظر / 242 بازدید