معرفی کتاب فرهنگواره گرمابه با رویکرد به حمام های اصفهان

 

طرح جلد کتاب یک «لنگ» واقعی است تا ما را آماده کند که داریم وارد حمام می شویم. در میان آداب و رسوم و مکان های اجتماعی قابل اعتنا، حمام ها جایگاه ویژه ای دارند. به واقع می توان گفت «حمام خود یک فرهنگ است» علی رضا لطفی و دکتر حسین مسجدی در جهت بازشناسی و انتقال این فرهنگ دست به نگارش کتاب «فرهنگوار گرمابه» زده اند که بسیار جای تقدیر و تأمل دارد. اینان در پیشگفتار کتاب آورده اند:

«بازشناسی فرهنگ گذشتگان ، یادآور سرمایه های تمدن این سرزمین است... ضرورت نگارش این اثر از آنجاست که با گذشت زمان و تغییر در روش های زندگی ، بسیاری از آداب و رسوم و فرهنگ مردم به فراموشی سپرده شده است و بیم آن می رود که با تغییر نسل ها و عدم انتقال این فرهنگ به نسل ها آینده ، بسیاری از مباحث مردم شناسی و فرهنگی محو و یا برای نسل های جدید گنگ و نارسا گردد و به آیندگان انتقال نیابد» (قسمتی از پیشگفتار کتاب)

اینان در 25 فصل ابعاد مختلف این فرهنگ را به بررسی نشسته و تحقیق مطلوبی راجع به آن ارائه داده اند این فصول شامل : گرمابه از منظر ادیان، گونه شناسی گرمابه، معماری گرمابه، تأسیسات گرمابه، گرمایش گرمابه، گرمابه و روشنایی، نظافت و تهیه هوا، ملزومات گرمابه، گرمابه و بهداشت و درمان ، شغل های گرمابه ، اقتصاد گرمابه، گرمابه و آیین های فرهنگ عامه، مسائل گرمابه، خرافات و اعتقادات گرمابه، گرمابه در ادب فارسی، معرفی برخی از گرمابه های تاریخی اصفهان ...

بخش هایی از این کتاب در واقع بسط یافته کتاب آقای روح الامینی به نام «حمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز» می باشند ولی باید در نظر گرفت پژوهش حاضر در طی چندین سال تهیه و تدوین شده است .هم چنین فصل معرفی برخی از گرمابه های تاریخی اصفهان، به این کتاب رنگ و بوی محلی نیز می دهد. در این بخش 18 حمام موجود استان اصفهان به طور مختصر معرفی شده اند.

اما می توان گفت چنان که در پیشگفتار آمده است، وجه میدانی و شناخت فیزیکی مولفان از حمام بسیار خوب بوده است و به همین خاطر در معرفی قسمت های مختلف حمام و کارکرد هر بخش و نیز اعمالی که در کجا انجام می شده است، مولفان توانسته اند به خوبی مطلب را ارائه دهند. در قسمت کتابخانه ای نیز تحقیقی وافی انجام یافته و خصوصاً موضوعات مرتبط با فرهنگ عامه از جمله خرافات، سحر و جادو در حمام و آداب و رسوم حمام در فرهنگ مردم، نیز به خوبی ذکر شده است. از سوی دیگر با تسلطی که دکتر مسجدی بر متون ادب فارسی دارد، توانسته است جایگاه« گرمابه در ادب پارسی» را به خوبی کنکاش و معین نماید.

مشخصات کتاب

فرهنگواره گرمابه با رویکرد به حمام های اصفهان

علیرضا لطفی و حسین مسجدی

نشر کتاب آبان 1392

تعداد صفحات 436

قیمت حدود 40 هزار تومان (قیمت درج نشده است)

 

/ 0 نظر / 254 بازدید