رادیوی اصفهان از چه زمانی راه اندازی شد؟

چنان که در خبر قبلی راجع به رادیو دیدیم رادیوی تهران در سال 1319 راه اندازی شد. اما راجع به این که رادیو اصفهان کی به راه افتاد در خبری در روزنامه چهلستون متوجه شدم رادیو اصفهان در فروردین 1331 شروع به کار کرده است. در آن موقع رادیو به دست تشکیلاتی به نام انتشارات و تبلیغات اداره می شده  است و شخصی به نام سپهری اولین رئیس آن بوده است. ساعت کاری آن هم از ساعت 3 تا 5/6 بعد از ظهر بوده است! یعنی سه ساعت و نیم اخبار و موسیقی

متن خبر...

رادیو اصفهان به کار افتاد

با پخش پیام ... به مناسبت آغاز سال جدید، (1331) رادیو اصفهان شروع به کار نموده و همه روزه از ساعت 3 تا 5/6 بعد از ظهر اخبار و موسیقی و برنامه های متنوعی را پخش می  نماید.

چهلستون: انتظار داریم اداره کل انتشارات وسایل کار آقای سپهری ،رئیس انتشارات و تبلیغات استان دهم را که از جوانان جدی هستند به نحو اکمل فراهم نماید. روزنا

روزنامه چهلستون  فروردین 1331

/ 0 نظر / 23 بازدید