کتاب سوم : اصفهان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول

کتاب اصفهان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول

فاصله میان انقلاب مشروطیت تا جنگ جهانی اول که حدود یک دهه می باشد به دلیل آشفتگی و تلاطم زیاد در ابهام فرو رفته است. وقوع انقلاب مشروطیت و حوادث پس از آن مانند استبداد صغیر و فتح تهران و فراز و فرود های زودهنگام دولت ها و رفت و آمد حکام و سربرآوردن دزدان و راهزنان زیاد مانند نایب حسین کاشی و رضا جوزدانی و خلاصه سیطره شدن ناامنی و ناامیدی در سراسر کشور و بالاخره نیز آشکار شدن جنگ جهانی اول موجب شده است که این حوزه زمانی از تاریخ ایران و اصفهان کار نکرده باقی بماند. ما تاکنون یک اثر مستقل راجع به تحولات جنگ جهانی اول در اصفهان نداریم. دوره به شدت مهمی که اولا وقوع قحطی و خشکسالی مهیبی آن را در خور تحقیق کرده است و از سوی دیگر مبارزات مردم اصفهان علیه نیروهای روس و انگلیس و سپس تصرف شهر به وسیله نیروهای روس و بیرون راندن بختیاری ها به آن شرایط ویژه ای بخشیده است. اما به دلیل فقدان منابع و یا کم کاری ما هنوز درست به روشنای تاریخ در نیامده است.

در بعضی از شهرهای کشور مان مانند تبریز و شیراز چندین کتاب و کتابچه خاطرات باقی مانده و بخش هایی از تاریخ آن جا را روشن می کند اما در اصفهان ما به درستی نمی دانیم در آن مدت چه خبر بوده است.

به هر حال کتاب اصفهان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول به مانند کتاب نخست بازنویسی و اقتباس مستقیم از اخبار گزارش ها و مقالات روزنامه های این دوره زمانی است. در این کتاب به جای یک عنوان روزنامه از حدود 15 عنوان روزنامه انتشار یافته در اصفهان سود برده ام یعنی مطالب 15 عنوان روزنامه انتشار یافته در این دوره زمانی در شهر اصفهان را بازنویسی کرده و بعد از طبقه بندی و عنوان گذاری درج کرده ام. به واقع این کتاب یک منبع دست اول برای این حوزه زمانی محسوب می شود. آن چه کتاب را به تاریخ اجتماعی پیوند می دهدفصل نخست آن است که در 130 صفحه حوادث شهر اصفهان درج شده است حوادثی از مردم کوچه و بازار به مانند اخبار دزدی ها و بزه کاری های دیگر که مردم عادی در آن نقش دارند.

این کتاب 470 صفحه ای توسط انتشارات دانشگاه اصفهان در سال 1386 به چاپ رسیده است . قیمت کتاب 4000 تومان می باشد. این کتاب را می توانید در کتابفروشی های شهر اصفهان و در تهران در کتاب فروشی طهوری (خیابان انقلاب. روبروی دانشگاه تهران)بیابید.

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۳