گزارشی از مراسم استقبال از تیم فوتبال اصفهان در سال 1326

 

تاریخ ورزش  جزوی از تاریخ اجتماعی هر شهر است. تا روزگاری ورزش فقط شامل ورزش های پهلوانی می شد. ورزش هایی که به نوعی با زورخانه ارتباط داشتند. و با یک قشر اجتماعی به نام لوطی،  عکس هایی از پهلوانان دوره قاجار به دست ما رسیده است، در حالی که دو نفر یا چند نفر کتف یکدیگر را گرفته و  با یکدیگر کشتی می گیرند یا کسی در حال پاره کردن یک سینی است. اما در کتاب «فرزندان درباری ایران» تألیف ویلفرید اسپاروی (که معلم زبان فرزندان ظل السلطان بوده است) عکسی دیده می شود که مسابقه فوتبال تیم جلفا و تیم دیگری را نشان می دهد. با این حساب از دوره ظل السلطان مردم اصفهان با ورزش فوتبال آشنا بوده اند. هر چه زمان می گذشت ورزش همه گیر تر و برای طبقات بیشتری از مردم شهر دارای اهمیت می شد. در آن روزها تعصبات شهری و محله ای یکی از عوامل توجه مردم به این امر بود. شاید هنوز هم قهرمانان ورزشی شهر روزی را فراموش نکرده اند که تیم فوتبال دبیرستان ادب توانست تیم فوتبال دبیرستان البرز تهران را شکست دهد. (شاید سال 1319)  

 به هر حال  در سال 1326 تیم فوتبال اصفهان در یک جام کشوری توانست مقام اول را کسب نماید. این جام در مشهد برگزار شده بود. به هر حال وقتی معین شد تیم فوتبال اصفهان به شهر وارد شود، مراسم استقبال بی نظیری از آنها به عمل آمد که قسمتی از آن در روزنامه نقش جهان درج گردید. در همین گزارش مفصل می فهمیم ورزش تا چه پایه در طبقات مختلف مردم نفوذ یافته شود.  تقریباً تمام مدیران شهری (استاندار ، روسای ادارات و مدیران کارخانه ها) مردم و کارگران با اشتیاق تمام تا کیلومتر ها به استقبال تیم محبوب خود رفته و آنها را بر سر دست خود به شهر آوردند. 40 اتومبیل و 4000 دوچرخه در این گزارش ثبت شده است.


 استقبال از دسته فوتبال

در ساعت سه و نیم بعد از ظهر دیروز بر حسب دعوت قبلی آقای امینی استاندار و رئیس انجمن تربیت بدنی ، عده ای از  محترمین و روسای ادارات ، مدیران کارخانه ها و جراید دراستانداری حضور به هم رسانیدند و پس از پذیرایی به اتفاق آقای استاندار با چندین دستگاه اتومبیل به کوجان، که قبلاً برای محل پذیرایی تعیین شده بود، عزیمت کردند . در این موقع چندین دستگاه اتوبوس هم که از طرف کارخانه ها تهیه شده بود تا انوشیروان به پیشواز فوتبالیست ها رفتند و در ساعت 5 بعد از ظهر آقایان فوتبالیست ها در میان جمعیت انبوهی مرکب از ورزشکاران اصفهان به باغ کوجان ، که به آقای معتمدالدوله (یکی از فرزندان ظل السلطان) تعلق دارد، وارد شدند و آقای استاندار به استقبال آنها رفته گلدان نقره ای به آنها اعطا کردند. مراسم پذیرایی به عمل آمد و در این موقع هنرپیشگان تماشاخانه اصفهان تصنیفی را که برای تبریک فوتبالیست ها تهیه کرده بودند، به همراه ارکستر خوانده و بعداً کلیه مستقبلین به طرف شهر حرکت کردند.

کلیه اتومبیل ها و اتوبوس های حامل ورزشکاران و مستقبلین که تعدادشان بالغ بر چهل می شد، در حالی که قریب چهار هزار دوچرخه سوار  با ابراز احساسات شدید در طرفین اتومبیل ها حرکت می کردند از جلوی صفوف محصلین مدارس و اهالی شهر که در طرفین خیابان ها صف کشیده بودند، و پیوسته با صدای هورا و زنده باد ورزشکاران اصفهان، و سیله تشویق فوتبالیست ها را فراهم می نمودند، گذشته ، سپس در جلوی استانداری مجدداً استاندار از دسته فوتبال اصفهان تشویق به عمل آورده و جمعیت متفرق گردید.

روزنامه نقش جهان  فرودین 1326

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٦