تعداد دوچرخه های اصفهان در آن روزها

عکس تزئینی است

سال های دهه بیست و سی و چهل تعداد دوچرخه های اصفهان آن قدر زیاد بود که به راستی مشکلی برای مدیران شهری ایجاد نموده بود. موضوعی که این روزها بر عکس شده و فزونی اتومبیل بر دوچرخه باعث شده است که مسئولین شهری به روش های مختلف مردم را تشویق کنند که از دوچرخه استفاده نمایند. حتی ایستگاه های دوچرخه رایگان در شهر توسط شهرداری ایجاد شده تا افراد برای سفرهای کوتاه مدت شهری از این وسیله ارزان و پاک سود جویند.

اما تعداد دوچرخه های اصفهان در شهری که حدود دویست هزار نفر بود چه میزان بود؟ (رقم دویست هزار نفر را از سرشماری سال 1319 می گویم) طبق گزارش شهربانی اصفهان که در روزنامه اصفهان در سال 1327  درج شده است حدود 12 هزار دوچرخه در شهر شماره شده بود. و در حدود بیست هزار نفر هم گواهی  نامه دوچرخه داشتند. ... این امار در سال 1341 بنا به تخمینی به چند صد هزار رسید. متن دوخبر می آید.


گزارش شهربانی راجع به دوچرخه ها

آمار دوچرخه ها تا کنون 14805 دستگاه است که از این عده تا کنون 11667 دستگاه مرتب و شماره شده.  تا این تاریخ 20884 گواهی نامه دوچرخه صادر گردیده.

 روزنامه اصفهان، شماره 477، 14 تیر 1327

اما در سال 1341 امار دیگری از دوچرخه های اصفهان ارائه گردید . این امار به شکل تقریبی بود. متن خبر روزنامه اصفهان درج می شود:

اصفهان شهر دوچرخه

... تعداد دوچرخه سواران به حدی زیاد است که اگر راهنمایی تمام مأمورانش را فقط به کار نظم ونسق آنان بگمارد باز هم کنترل کردن آنها در تمام شهر قادر نیست واقعا از هم تعداد حقیقی دوچرخه های اصفهان آمار دقیقی نداریم زیرا با همه دقتی که راهنمایی می کند باز هم غالب دارندگان دوچرخه از شماره کردن دوچرخه خود خود داری می کنند بنابر این فقط خدا می داند که در حال حاضر چند دستگاه دوچرخه در اصفهان موجود است. یعنی اگر گفته آقای دکتر اقبال نخست وزیر اسبق را که گفت تنها در یک سال هشتاد هزار دستگاه دوچرخه در اصفهان به فروش رسیده است ملاک سالیانه قرار دهیم شاید تعداد دوچرخه های موجود اصفهان و دهات اطراف به چند صد هزار عدد بالغ گردد.

روزنامه اصفهان،   شماره 1031،سال بیستم، 17 اردیبهشت 1341

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٩