ماجرای حیوان آدم خوار در سال 1319 چه بود؟

 تاریخ اجتماعی با عقاید، آداب و رسوم و زندگی روزمرة مردم سرو کار دارد. شادی‌ها و غم‌های مردم روزگار را به تصویر می‌کشد،  لحظات ترس و هیجانشان را بازگویی می‌کند، سر سفرة آنها نشسته از غذاهایشان می‌چشد! در عروسی ها و عزاهایشان شرکت می‌کند و طرز طبابتشان را بیان می کند. این چنین است که موضوع تاریخ اجتماعی یعنی مردم و زندگی هرگز کهنه نمی شود، به آمد و رفت پادشاهان  و سلسله‌ها کاری ندارد بلکه نگاه دوربین را به قاعدة هرم جامعه انداخته به فقط به مردم می نگرد.

 موضوعی که این قلم در حین مطالعة روزنامة‌ «عرفان» سال 1319 ش بدان برخورد، و هنوز هم جوابی برای نیافته است، ماجرای پیدا شدن یک حیوان آدم خوار در حوالی اصفهان می‌باشد‌.در چندین خبر راجع به این حیوان عجیب سخن رفته است و اعمالش بازگو شده است. حیوانی که کودکان را ربوده، می‌خورد.  جالب آنجاست که با وجود آن که چند بار وی را دیده و به دنبالش دویده‌اند، هیچ کس به درستی نمی‌داند که او چه شکلی است! آیا این هم از داستان‌هایی است که مادران و مادر بزرگان برای ترساندن و خوابانیدن کودکان می‌ساختند؟ و هنوز هم در پس ذهن هرکدام ازماها ،کودکان دیروز، مهابت و ابهام دلهره‌آمیزی از آن غول‌ها و غولک‌ها و « یک سر و دوگوش ها» و امثال آن نهفته است؟ اما این بار گویا ماجرا واقعی تر بوده است. بعید می‌دانم عقل ماشینی امروز بتواند پاسخی برای آن پیدا کند. شاید پیرمردان امروز به یاد آورند و بتوانند در حل این معما ما را یاری دهند که چه بود و که بود و سرانجام آن حیوان چه شد. مورخ اجتماعی می تواند تصور  کند آن روز ها اخبار مذکور چه فضای پرترس وحشتی در جامعه ایجاد می کردند.متن اصلی مقاله چهار خبر است که در آن سال ها از اطراف اصفهان به روزنامه منعکس شده بود...


«جانور آدم خوار

در حدود گردنة سمیرم

به طوری که از شهرضا خبر می‌دهند، در قریة «کرویه» سمیرم سفلی واقع در سی کیلومتری جنوبی شهرضا، در ساعت نصف شب روز 21/5/1319 جانور درنده‌ای در آن قریه پیدا شده و پسر ده ساله‌ای به نام براتعلی را ربوده و فرار کرده است. بامدادان رعایا از قضیه مطلع و دسته جمعی در اطراف قریه رفته و پس از جستجوی زیادی فقط قسمتی از لباس خون آلود طفل را می‌یابند که دور از آبادی افکنده شده بود. مأمورین مربوطه از این امر اطلاع یافته درصدد تحقیق چگونگی هستند. این جانور با وضعیتی که دارد موجبات توحش اهالی را فراهم آورده، دستورات لازم برای یافتن آن صادر و قضیه نیز به اصفهان گزارش شده و برای جلوگیری از تلفات بیشتر ،مأمورین مربوطه مشغول اقدام می‌باشند.» روزنامة عرفان ،ش1770، 29 مرداد 1319

«شهرکرد

پاره کردن شکم چند طفل ـ چگونگی جانور ناپیداست

به قراری که از شهرکرد گزارش می‌دهند در چند شب پیش در قریة«‌ دانان» حیوانی وارد شده و با زبردستیِ فوق‌العاده طفل 12 ساله‌ای را ربوده و او را به خارج  دهستان برده وشکم طفل را پاره کرده  و گوشت بدن او را خورده و فرار کرده است. به محض وصول خبر از طرف مقامات مربوطه موضوع بررسی شده و پس از کشف، دستور دفن باقی ماندة لاشة طفل را می‌دهند.

یک شب پس از وقوع این قضیه در قریة‌ « شمس آباد » این جانور آدم خوار وارد می‌شود و به طفل 14 ساله‌ای دست یافته و اورا از جامة‌ خواب بیرون آورده، می‌رباید‌. کسان طفل از خواب بیدار و بنای داد و فریاد را می‌گذارند. این حیوان به شنیدن داد و فریاد و نزدیکی کسان طفل، بچه را رها کرده و به منزل دیگری در همین قریه می‌رود  و بچة 9 ساله ای را مجدداً می‌رباید. در نتیجة‌ این عمل معلوم می‌شود که این حیوان عجیب هول و هراسی از داد و فریاد و تعاقب دیگران نداشته  و به سر صبر در پی شکار خود بوده،بچه 9 ساله را به پشت آبادی می‌برد و شکم او را پاره می‌کند و قسمتی از گوشت او را می‌خورد. از طرف مأمورین مربوطه دربارة‌ این طفل نیز تحقیقات شده،  و دستور دفن بقایای جسد طفل را می‌دهند

هنوز به هیچ وجه نتوانسته‌اند تشخیص دهند که این دد آدم خوار چه حیوانی بوده و اندام او به چه شکل است. و به طوری که از دهستان‌های دیگر شهرکرد خبر رسیده این حیوان اسباب زحمت و وحشت اهالی را فراهم ساخته،ولی تا حال به غیر از این سه قسمت که نوشته شد، دستبرد و تلفاتی مشاهده نشده است‌. مأمورین در صدد دستگیری و یافتن این حیوان آدم خوار بر آمده و قضیه هم از طرف بخشداری چهارمحال به اصفهان گزارش شده  دستورات کافی برای یافتن حیوان صادر گردیده و درصدد پیدا کردن آن می‌ باشند‌».روزنامة عرفان،سال شانزدهم،ش1770، 29 مرداد 1319.

«جانور آدم خوار

در پیرو خبری که راجع به پیدایش جانور آدم خوار در شهر کرد و سمیرم شهرضا داده بودیم، اینک به قراری که اطلاع رسیده است، این جانور در حدود «ورزنه» نیز پیدا شده و چند شب پیش طفل 12 ساله‌ای را ربوده، کسان طفل جانور را تعقیب کرده و درنتیجه جانور طفل را رها کرده و فرار میکند.  ولی این دد آدمخوارشب را راحت ننشسته،و به خانة‌دیگری رفته و طفل 9 ساله‌ای را می‌ رباید و می برد‌. نیم تنة آنرا  می‌ خورد و می‌رود. از جستجو بامدادان بقیة‌ جسد طفل را کسان او می‌یابند. گزارش موضوع به بخشداری کوهپایه رسیده ودرصدد تعقیب حیوان بر آمده‌اند.» روزنامة عرفان،ش1773، 4 شهریور 1319.

«دد آدم خوار

از لردجان چهار محال گزارش رسیده است که چند روز است حیوانی پیدا شده که شب‌ها در خواب کودکان را تا 18 سالگی می‌رباید وتا کنون هفت یا هشت تن از دهات مراوان، سیمی، دهنو،ارمند،  لردجان و غیره غافلگیر و معدوم یا مجروح نموده است‌. تا کنون تشخیص داده نشده که چه نوع جانوری می‌باشد  که به غیر از آدم به حیوان دیگری صدمه نمی‌رساند‌. از طرف بخشداری نیز به کدخدایان دستور داده شده که شب‌ها از دد مزبور جلوگیری نمایند.از طرف ادارة‌ فرمانداری به مقامات مربوطه برای دفع دد آدم خوار دستورات لازم صادر گردیده است.» روزنامة عرفان، ش1781، 26 شهریور 1319.

 

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٠