تاریخ آب و فاضلاب اصفهان با رویکرد اجتماعی

یکی از مقالات علمی پژوهشی من به بررسی  و سیر موضوع فاضلاب اصفهان و رویکرد مردمان 150 سال پیش تا به امروز به این امر حیاتی اختصاص داشت. شاید به نظر مطلب بدبویی باشد اما تاریخ اجتماعی است دیگر ! این هم جزوی از زندگی مردمان است که باید بدان پرداخته و در جایی ثبت و ضبط می شد. این مقاله در مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی به چاپ رسید. برای دریافت مقاله به لیک مراجعه کنید...

چکیده

این مقاله به موضوع فاضلاب شهری و تأثیرات آن در زندگی اجتماعی مردم شهر اصفهان می‌پردازد. قرن‌ها فاضلاب شهری منبع خوبی برای غنی‌کردن زمین‌های کشاورزی بود. اگرچه جمع‌آوری و حمل و نقل آن مایة برهم‌زدن بهداشت شهر و آسایش شهرنشینان می‌شد و اعتراض شهریان را برمی‌انگیخت. در عصر جدید، نگاه به فاضلاب شهری تغییر کرد. دیگر پس‌ماند آلوده‌ای است که باید هرچه بی‌سروصداتر از محیط شهر خارج شود.
مقالة حاضر این دو رویکرد متفاوت دربارة فاضلاب شهری اصفهان را از یک قرن و نیم پیش تاکنون بررسی می‌کند و سرانجام به کمک فنّاوری جدید اگوی شهری به حل این معضل دیرپا می‌رسد. هم‌چنین بیان می‌کند که چگونه هم‌زمان با این فرایند و مرتبط با آن آب لوله‌کشی شهر اصفهان نیز به‌سامان رسید. سؤال مقاله آن است که بشر طی قرن‌ها با پس‌ماند خود چه می‌کرد و به‌ویژه اهالی اصفهان در این‌ زمینه چه تدابیری اندیشیدند. مقاله بر این فرض استوار است که هرچه مدرنیسم امر مهم بهداشت را برای مردم شهرنشین مهم‌تر کرد، تلاش برای حل معضلات دیرپای بهداشتی سریع‌تر شد. روش این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است‌ و بر اسناد کتاب‌خانه‌ای تکیه دارد.
برای دریافت فایل پی دی اف مقاله به این لینک کلیک کنید

http://socialhistory.ihcs.ac.ir/?_action=articleInfo&article=320

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٧