طاق کاروانسرا بر سر فقرا فرود آمد (1308)

سرای تحدید کاروانسرایی بود  در کنار محل  «ارگ جهان نما» فعلی. که تا این اواخر هم باقی بود و فدای ارگ جهان نما شد. بدین خاطر به آن «تحدید» می گفتند که پس از انقلاب مشروطیت که اداره تحدید تریاک تأسیس شد تا بر کشت و توزیع و مصرف تریاک نظارت نماید، آنجا به صورت انبار تریاک مربوط به این اداره گردید. در سال 1308ش مسئولین شهری به خاطر زمستان سرد و یخبندان شدیدی که ایجاد شد، تصمیم گرفتند فقرای شهر را در آنجا گرد آورده و تیمار و تمشیت نمایند. اما شاید به خاطر برف و بارندگی زیاد، سقف یکی از اتاق های آنجا فرود آمد و نه نفر از فقرای شهر را به دیار باقی فرستاد. این هم خبر متن خبر:


سنگ به در بسته می‌بارد

از آن راهی که بدبخت بدبخت است، و از آنجایی که به قول قدما همیشه سنگ به در بسته می‌بارد، متأسفانه حالا هم که در سایه جدیت اولیای امور اصفهان،  فقرای شهری را جمع آوری نموده  و در سرای تحدید سابق،  به طوری که سابقاً نوشتیم، جای داده، وسایل آسایش آنها را از هر جهت فراهم آوردند، دفعتاً باید طاق یکی از اتاق های مسکن فقرای مزبور فرود آمده و نه نفر از آن بدبختان تسلیم چنگال قهار مرگ بشوند.

روزنامه اخگر،   20 بهمن 1308

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۳