معرفی کتاب گردش ایام

دکتر خلیل رفاهی در سال 1302 یا 1304 در شهرضا به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در این شهر طی کرد و سپس درسال 1322برای تحصیل در حوزه علمیه راهی قم شد. در آنجا درس خواند و بعد به دانشکده الهیات دانشگاه تهران رفت و لیسانس گرفت. سپس به اصفهان آمد و مشغول وعظ و خطابه شد. البته در همین زمان در دانشسرای مقدماتی نیز معلم گردید. در سال 1338 در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برای دکتری پذیرفته شد. تا این که سرانجام در سال 1344 به عنوان استاد ادبیات عرب در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان پذیرفته گردید. در سال 1356 نیز از این دانشگاه بازنشسته شده و از آن پس بیشتر ایام را در انگلستان گذرانیده است. در انگلستان ایشان به امور عقد شیعیان و ایرانیان اشتغال دارد. مجموعه خاطراتی که از او باقی مانده است و بنا به شعر خواجه حافظ:

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

هر که در دایره «گردش ایام» افتاد


به همین خاطر وی نام خاطراتش را «گردش ایام» نام نهاده است. این مجموعه خاطرات بخشی مربوط به زادگاه وی (شهرضا) است و بخشی مربوط به ایام تحصیل در تهران، بخش دیگر مربوط به ایام کار و استادی در اصفهان و سرانجام نیز خاطرات مهاجرت است در انگلستان.

این خاطرات به خاطر مقام علمی ایشان به عنوان یک روحانی و استاد دانشگاه از این جهت حائز اهمیت است که فضای فکری و محافل دینی و دانشگاهی دهه سی و چهل اصفهان را به تصویر کشیده است. از سوی دیگر به چند نفر از شخصیت های اثر گذار اصفهان به شکل مفصل پرداخته و راجع به ابعاد گوناگون زندگی آنان سخن گفته است کسانی مانند: آیت الله ارباب، آیت الله درچه ای، جهانگیرخان قشقایی، ملا عبدالکریم گزی، دکتر عبدالباقی نواب، میرزا عبدالحسین صدر، محمدعلی مکرم و تاج اصفهانی . از این دریچه نیز می توان بیشتر و بیشتر فضای فکری اصفهان در آن دوران را شناخت.

قسمتی از کتاب راجع به سخنرانی یکی از وعاظ اصفهان به نام میرزا عبدالحسین صدر که منشأ تحول صنعتی اصفهان گردید:

«از کارهای جالب دیگر صدر این بوده است که روزی از مردم دعوت می کند که در مسجدشاه اصفهان تجمع کنند زیرا صدر می خواهد یک توپ به منچستر انگلستان شلیک کند... ]در منبر پس  از بیان وضعیت اسفناک کارگاه های دستبافی پارچه گفت[ من امروز پیشنهاد می کنم ثروتمندان و کسانی که اهل تمکن و دارایی هستند اقدام کنند و کارخانه ریسندگی و بافندگی از کشورهای دیگر وارد کنند و نصب نمایند که شرایط بهداشت و نیز سطح تولید و کیفیت آن قابل مقایسه با وضع اسفناک بافندگی و بافندگان ما نیست... این سخنان صدر آن قدر موثر می افتد که از همان مجلس اندیشه تأسیس کارخانجات جدید در اصفهان بیش از پیش مایه می گیرد و ثروتمندان شروع به اقدام کرده و پس از چند سال اصفهان یکی از مراکز صنعت نساجی ایران شد»(ص243)

مشخصات کتاب

گردش ایام؛ خاطرات حوزه ، دانشگاه ، داخل و خارج کشور

دکتر خلیل رفاهی

چاپ اول، 1382

انتشارات مانی

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢