خیابان عباس آباد و بهبودستان همت (1330)

خیابان عباس آباد اکنون فقط به زیبایی و چنار های سر به شانه های هم کرده اش معروف است اما دیروز چنین نبود. راجع به چگونگی تأسیس این محله در دوره صفوی در پست های قبل اشاره کردیم. در دوره پهلوی چند موسسه مهم این محله را برجسته کرد. اول زایشگاه کازرونی بود که بعد از مدتی بیمارستان گردید و اکنون یک شعبه از سازمان خدمات اجتماعی گشته است. دوم کلیسای لوقا در این محله و فعالیت هایی که در آن صورت می گرفت که باید در کتاب « کشیش های انگلیسی در ایران» بخشی از این داستان را دنبال کرد سوم مسجدکازرونی برای خنثی کردن این فعالیت ها در آنجا ساخته شد و در آخر نیز در روزنامه چهلستون در حدود شصت سال پیش خبر از یک بیمارستان یا به قول موسس آن بهبودستان را می دهد که توسط شخصی به نام همت در آن خیابان راه اندازی شده است. به قول روزنامه موسس از دانش پزشکی اطلاع چندانی نداشته و به صورت تجربی آن را فرا گرفته بود. به همین خاطر روزنامه معترض است که چرا باید به این شخص اجازه فعالیت داده شود. ...


از این همه دوا فروش و پزشک غیر مجاز کدام یک را ممنوع کرده اید؟

کیست در این شهر که از وجود صدها مطب پزشکان و داروخانه دوا فروشان غیرمجاز مطلع نباشد . فقط اولیای امور بهداری صلاحشان نیست که بر وی بزرگوار خود بیاورند و آنها را تعقیب نمایند. در خیابان عباس آباد باغ بزرگی است و بالای سردر آن تابلویی نصب شده که روی آن نوشته است «بهبودستان همت» این محل را که نام آن حکایت از عدم و اطلاع و بی سوادی موسس آن می نماید، شخصی که چند سال در بیمارستان مرسلین انفرمیه ] پرستار [ بوده تأسیس و اداره می نماید . در شهر تاریخی اصفهان یک انفرمیه از ساده لوحی و بی اطلاعی مردم استفاده نموده و خود را به عنوان یک پزشک عالی مقام جا زده است. و تأسف در این است که حالا که دولت تا اندازه ای در صدد اصلاح کار پزشکی و دوافروشی می باشد، چرا اولیای بهداری غفلت ورزیده و از آقای سرالله خان همت، انفرمیه سابق بیمارستان مرسلین، که پایشان را تا کنون از دروازه اصفهان بیرون نگذارده، و معلوم نیست علم پزشکی را نزد چه کسی و کدام دانشکده فرا گرفته، روزانه لااقل ده بیست نفر را جراحی و مداوا می نماید، و در باغ بهبودستان بستری می کند، و از هر اتاقی هم چهل تا پنجاه تومان روزانه پول دریافت می کند، و کسی هم نیست جلوی این گردنه را بگیرد، البته تعقیب پزشک و دوافروشان غیر مجاز به این نیست که تابلوی او را برداند و یکی دو روز هم در مطب و یا دواخانه را ببندند، بلکه باید موضوع جدا مورد رسیدگی واقع شود .

 روزنامه چهلستون  آبان 1332.

 

  
نویسنده : عبدالمهدی رجائی ; ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٩